Choć inwestowanie w obligacje korporacyjne jest stosunkowe proste, a na rynku funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych doradców, którzy służą pomocą, potencjalni inwestorzy wciąż obawiają się pewnych mechanizmów finansowych z tym związanych. Jednym z nich jest sprzedaż dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw przed terminem wykupu. Czy jest to możliwe? I co wtedy dzieje się z odsetkami?

Co to jest termin wykupu? Jakie są rodzaje obligacji korporacyjnych?

Dla przypomnienia warto napisać, że obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, w których emitent (spółka) oświadcza, że staje się dłużnikiem inwestora i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego. Wyjaśniając, Ty, „pożyczając” pieniądze przedsiębiorstwu, stajesz się jego wierzycielem. A emitent, oprócz tego, że musi spłacić cały zaciągnięty kapitał, w określonych odstępach czasu wypłaca odsetki wynikające z wysokości oprocentowania, aż do terminu wykupu.

Termin wykupu, który spotkasz również pod nazwą termin zapadalności obligacji, to okres czasu po którym emitent „odkupuje” od Ciebie obligacje, zwracając Ci tym samym wszystkie wpłacone środki. Z tego względu dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw można podzielić na krótko- (do 1 roku), średnio- (trwające 1-5 lat) oraz długoterminowe (termin zapadalności następuje co najmniej po 5 latach). A co w sytuacji, gdy chcesz wcześniej sprzedać obligacje?

Sprzedaż obligacji przedsiębiorstw przed terminem wykupu

Jeśli obawiasz się, że raz zakupione obligacje musisz „trzymać” w swoim portfelu inwestycyjnym aż do czasu wykupu, nie musisz się już o to martwić – masz prawo do ich wcześniejszej sprzedaży. Możesz to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy z nich, zdecydowanie najprostszy i najszybszy, to handel papierami wartościowymi na rynku wtórnym Catalyst. Dotyczy to jednak tych obligacji, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego. W jaki sposób należy sprzedawać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym możesz dowiedzieć się od jednego z Autoryzowanych Doradców Catalyst, który na swojej stronie zamieszcza proste i jasne instrukcje http://bestcapital.pl/faq-obligacje-korporacyjne/. Musisz jednak pamiętać, że to rozwiązanie związane jest z uiszczeniem opłat transakcyjnych w biurze maklerskim.

Drugi sposób polega na podpisaniu umowy cywilnoprawnej z potencjalnym nabywcą – dzieje się tak w przypadku papierów dłużnych nie wprowadzonych do obrotu giełdowego, wymaga też samodzielnego znalezienia inwestora, który będzie zainteresowany handlem z Tobą. W tym wypadku transakcję również należy zatwierdzić w biurze maklerskim, ponadto ciąży na Tobie obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Sprzedaż papierów dłużnych przed terminem wykupu, a odsetki

A co z odsetkami, jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą sprzedaż obligacji? Nie tracisz ich, choć zostanę wypłacone Ci w mniejszej ilości. Co to oznacza? Jeśli zakupiłeś np. papiery dłużne z kupnem rocznym (co oznacza, że odsetki wypłacane są po roku), a zdecydujesz się je sprzedać np. po pół roku, odzyskasz od nowego nabywcy należną część odsetek, które odlicza się do dnia sprzedaży. Na koniec warto dodać, że na rynku dostępne są obligacje z kuponem miesięcznym, półrocznym, rocznym oraz wypłacanym wraz z wykupem papierów wartościowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here