Dla wielu początkujących przedsiębiorców kwestie cen brutto, netto, stawki podatku VAT, czy też samej kwoty podatku są naprawdę trudne, i nie każdy wie jak obliczać poszczególne wartości. Dlatego też warto zapoznać się z podstawowymi stawkami podatku VAT oraz zasadami obliczenia podatku VAT. Teoretycznie obliczanie wszystkich wartości to kwestia dodawania i mnożenia, ale nie jest tak łatwo. Podstawy wydają się proste kiedy sprzedajemy towar firmie w pełnych stawkach netto – 100, 200 czy 1000 złotych, ale problemy powstają kiedy wartości są różne od standardowych i wynoszą na przykład 332,21 zł. netto. Operowanie między stawkami, czy też poszczególnymi kwotami jest naprawdę łatwe jeżeli zapoznamy się z podstawami obliczeń różnych wartości.

Jak obliczyć kwotę VAT i cenę brutto?

Jest to niezwykle prosta metoda, jeżeli posiadamy wartości netto, oraz stawkę podatku. Jak obliczyć kwotę brutto i VAT?

Kwota vat = kwota netto * wartość podatku, czyli dla przykładu jest to kwota netto 100 zł * 23% podatku VAT = 23 złote.

Jednak zamieniając procenty na ułamki znacznie ułatwiamy sobie pracę z obliczeniem ponieważ zamieniając na ułamek podatek mnożymy dla przykładu wartość 100 złotych * 0,23 wartości (co odpowiada 23% podatku VAT)

A więc jak łatwo obliczyć kwotę brutto? Bardzo łatwo!\

kwota brutto = kwota netto * 1,23 (zamieniając wartość na ułamki) w związku z czym otrzymujemy od razu wynik jeżeli znamy kwotę netto i brutto.

Dla przykładu jeżeli cena netto wynosi 200 złotych, a podatek VAT 23% należy zastosować równanie: 200 złotych netto * 1,23 = 266 złotych brutto (z wartością podatku VAT.

Czy VAT powinniśmy obliczać od kwoty netto, czy brutto?

Otóż, nie ma to większego znaczenia w momencie kiedy znamy stawkę podatku VAT. W przypadku kiedy nie znamy stawki podatku VAT dla danego przedmiotu lub usługi obliczenie podatku VAT i kwoty netto z kwoty brutto jest niemożliwe, ponieważ to wartość podatku VAT określa nam końcowy wynik dla kwoty netto i kwoty brutto.

Jeżeli znamy powyższe wartości, możemy łatwo obliczyć wszystkie brakujące nam kwoty.

Dla przykłady jeżeli chcemy sprzedać klientowi produkt za 123 złote, to możemy obliczyć kwotę netto i podatek VAT w następujący sposób:

kwota VAT = (kwota brutto * podatek) / (100%+ podatek)

Kwotę netto wówczas możemy obliczyć jako kwotę netto = kwota brutto – kwota podatku VAT.

Warto pamiętać, że paragony fiskalne mogą być naliczane wyłącznie od kwoty brutto . Jeżeli wystawiamy fakturę do paragonu to wówczas kwota netto i brutto powinna zostać policzona w wyżej wymieniony sposób.

Niestety wszystko nie jest takie łatwe, w momencie kiedy musimy zastosować zaokrąglenia i nasze wartości nie są do dwóch miejsc po przecinku.

Co zrobić z wartościami, które mogą różnić się od prawidłowych wyliczeń, co zrobić z taką kwotą, czy taka kwota będzie poprawna – nie.

Zasadą ogólnie stosowaną w rachunkowości jest zaokrąglanie kwot do dwóch miejsc po przecinku. Z prostego powodu – nie ma kwoty mniejszej niż jeden grosz, więc nie może być stosowana kwota mniejsza niż dwa miejsca po przecinku od podstawowej waluty jaką w Polsce jest złotówka, która wynosi 100 groszy.

Jak więc widzimy, obliczanie podatków kiedy mamy do czynienia z groszami nie jest łatwe, i obliczenie ich będzie dla nas zawsze pewnym problemem. Dlatego też warto uzbroić się w cierpliwość i nauczyć pewnych zasad które pomogą nam w obliczaniu właściwych wartości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here