Czym są rozliczenia pieniężne?

Współczesny świat opiera się na rozliczeniach pieniężnych. Jest to zgodne z prawem przesyłanie środków finansowych pomiędzy różnymi podmiotami. Można je podzielić na rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe.

Rozliczenia gotówkowe

Są najprostszą formą rozliczeń. Dokonuje się ich wpłacając odliczoną, należną ilość gotówki bezpośrednio do kasy. Można ich dokonać przy pomocy tradycyjnej gotówki bądź też czeku gotówkowego lub dowodu wpłaty na rachunek bankowy.
 

Rozliczenia bezgotówkowe

Takie formy rozliczeń są o wiele bardziej bezpieczniejsze i generują mniejsze ilości kosztów. Podstawowym warunkiem do brania udziału w rozliczeniach tego typu jest posiadanie rachunku bankowego. Rozliczeń bezgotówkowych można dokonać przy pomocy:

– czeku – który jest papierem wartościowym, zawierającym polecenie wypłaty określonej ilości środków z konta bankowego wystawcy czeku na rzecz osoby uprawnionej do odbiory gotówki. Czeki dzielą się na czeki imienne i na okaziciela. Te pierwsze może zrealizować wyłącznie osoba, na nazwisko której czek został wystawiony. Czeki na okaziciele może zrealizować ich posiadacz pod warunkiem okazania dowodu osobistego.

– karty płatniczej – w posiadaniu której jest obecnie niemal każdy. Karta ma postać namagnetyzowanego kawałka plastiku i wystawia ją bank, w którym jej właściciel posiada konto. Dzięki kartom można spłacać swoje zobowiązania o wiele szybciej i sprawniej, aż do wysokości limitu określonego w umowie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, transakcje kartą są w pełni bezpieczne.

– polecenia przelewu – to bardzo wygodna forma przekazywania środków pieniężnych. Posiadacz rachunku zleca swojemu bankowi wykonanie przelewu na rachunek adresata. To szybki i niezawodny sposób na przesyłanie nawet dużych ilości pieniędzy, które dotrą na określone konto zgodnie z godzinami sesji bankowych.

Powyżej wymienione formy rozliczeń pieniężnych są formami podstawowymi. Większość osób spotyka się z nimi w swoim codziennym życiu, nie zwracając na nie większej uwagi. Tymczasem są one podstawą funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny życia – na przykład handlu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here