Czy opiekun medyczny może robić opatrunki

Społeczeństwo w całej Europie, w tym w Polsce, starzeje się coraz szybciej. Z tego względu wzrasta też zapotrzebowanie na usługi specjalistów, którzy mogą zapewnić osobom starszym profesjonalną opiekę medyczną. Wsparcie działań medycznych podejmowanych przez lekarzy, pielęgniarki czy rehabilitantów gwarantują m.in. opiekunowie medyczni. Jakie wymagania trzeba spełnić, by pracować w tym zawodzie i jakie są uprawnienia opiekunów medycznych?

Opiekun medyczny: obowiązki

Głównym zadaniem opiekuna medycznego jest wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Osoby pracujące w tym zawodzie zajmują się zarówno osobami starszymi, jak i tymi, które są niesamodzielne lub ciężko chore czy niepełnosprawne. Mowa m.in. o wsparciu w przyjmowaniu pokarmu, dbaniu o higienę osobistą oraz monitorowaniu stanu podopiecznego. Opiekun medyczny dba również o to, by pacjent przyjmował wskazane przez lekarza leki, nie dopuszcza do powstania odleżyn czy pomaga w poruszaniu się i wspiera w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Nowe kompetencje opiekuna medycznego

W 2021 r., na mocy nowych przepisów, opiekun medyczny zyskał dodatkowe kompetencje. Osoby, które uzyskały odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, mogą obecnie pobierać krew (dzięki czemu są w stanie zastąpić przy tej czynności np. pielęgniarkę czy ratownika medycznego), podawać leki w formie iniekcji podskórnej (np. heparynę drobnocząsteczkową czy insulinę) oraz przeprowadzać ćwiczenia fizjoterapeutyczne w oparciu o metodę Hoppe’a. Niektórzy mogą się zatem zastanawiać, czy opiekun medyczny może również wykonywać opatrunki. W praktyce jednak to zadanie należy do pielęgniarek oraz innych specjalistów, posiadających odpowiednie kompetencje.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Aby móc pracować w zawodzie opiekuna medycznego, należy najpierw zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Można to zrobić, kończąc szkołę policealną – naukę na kierunku Opiekun medyczny umożliwia m.in. Żak (https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny). Przyszli opiekunowie medyczni uczą się na zajęciach wykonywania zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych (w tym wspomnianego pobierania krwi, podawania określonych leków i przeprowadzania ćwiczeń rehabilitacyjnych w oparciu o metodę Hoppe’a) i czynności pielęgnacyjnych. Oprócz tego, co istotne, uczą się również podstaw języka migowego, dzięki czemu mogą w przyszłości pracować również z podopiecznymi niesłyszącymi czy niemówiącymi. Dodatkowo są przygotowywani do współpracy z pielęgniarkami, ratownikami medycznymi czy lekarzami.

Gdzie mogą pracować osoby, które zdobyły kwalifikacje opiekuna medycznego? Pracowników tego zawodu poszukują m.in. domy opieki czy hospicja, ale także szpitale, domy pomocy społecznej, przychodnie czy sanatoria. Warto też pamiętać, że opiekun medyczny może świadczyć usługi w ramach opieki prywatnej; na taki tryb pracy najczęściej decydują się osoby, które wyjeżdżają pracować do Niemiec czy innych krajów europejskich.

Reklama.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here