Jakie są zalety leasingu operacyjnego auta

Leasing jest jedną z najprostszych form finansowania zakupu i użytkowania auta w firmie. Co ciekawe z tej formy finansowania mogą obecnie korzystać także osoby prywatne. W dzisiejszym artykule skupimy się na omówieniu charakterystyki leasingu, jego zalet oraz obowiązków, jakie nakłada na leasingobiorcę.

Na czym polega leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest prostą formą finansowania. W ramach leasingu operacyjnego właścicielem pojazdu jest leasingodawca. Jednocześnie leasingodawca użycza odpłatnie pojazd leasingobiorcy. Za każdy miesiąc użytkowania leasingobiorca płaci określoną kwotę. Dużą zaletą tej formy finansowania są preferencyjne warunki oferowane leasingobiorcy. Najczęściej klient płaci zaledwie 105% wartości nowego auta. Jednocześnie leasingodawca, pozostając cały czas właścicielem pojazdu, zabezpiecza się w ten sposób przed ewentualnym niepłaceniem rat leasingowych.

Po zakończeniu umowy leasingowej klient ma możliwość wykupu auta za ustaloną wcześniej cenę. Może także zrezygnować z opcji wykupu i pozostawić pojazd firmie leasingowej. Wielu przedsiębiorców decyduje się na tę pierwszą opcję. Zachętą jest przede wszystkim niska cena wykupu auta, która zazwyczaj jest poniżej wartości rynkowej.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, leasing operacyjny wybierają najczęściej przedsiębiorcy. W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej dużo lepszym rozwiązaniem jest kredyt lub leasing konsumencki.

Jak w praktyce wygląda leasing operacyjny auta?

Przedsiębiorca, który wybierze leasing operacyjny, ponosi także koszty obsługi auta oraz jego ubezpieczenia. To główna różnica pomiędzy leasingiem a wynajmem długoterminowym. W ramach umowy leasingowej leasingodawca co miesiąc wystawia klientowi fakturę. Przedsiębiorca może z tego tytułu dokonać odliczenia podatku VAT. Pozostałą kwotę faktury księguje jako koszty uzyskania przychodu. Dużym atutem leasingu operacyjnego jest fakt, że nie obniża on zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Samochód jest co prawda własnością leasingodawcy, ale wszystkie faktury za obsługę auta są wystawiane na leasingobiorcę. Dzięki temu przedsiębiorca może odliczyć ten koszt od przychodu. Analogiczna sytuacja dotyczy ubezpieczenia. Umowa leasingowa zawierana jest przeważnie na okres przynajmniej 2 lat.

Jakie obowiązki nakłada leasing operacyjny?

W związku z faktem, że leasingodawca jest właścicielem pojazdu, może on ustalać warunki użytkowania auta. Najczęściej leasingodawca nakłada na użytkownika obowiązek serwisowania pojazdu w ASO czy też ubezpieczania go w konkretnej firmie.

Warto pamiętać, że kradzież lub zniszczenie auta w wyniku wypadku nie zwalnia leasingobiorcy z obowiązku realizacji zapisów umowy leasingowej. Musi on zatem cały czas opłacać raty leasingowe, chyba że pokryje je ubezpieczenie pojazdu. Oprócz tego leasingobiorca musi konsultować z leasingodawcą wszelkie modyfikacje wykonywane w aucie (instalacja LPG), powierzenie auta innej osobie lub wyjazd poza granice kraju.

Wygodnym sposobem na zakup i użytkowanie nowego auta jest leasing VW. Volkswagen Financial Services oferuje szeroki pakiet usług leasingowych zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Szczegółowe informacje na temat oferowanych form leasingu są dostępne na stronie vwfs.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here