Dziś spróbujemy pokazać wzór idealnego kredytobiorcy. Jakie właściwości powinien posiadać klient, aby przed nim 24 godziny na dobę były otwarte drzwi do wszystkich banków i innych pożyczkowych organizacji?

Dziś spróbujemy pokazać wzór idealnego kredytobiorcy. Jakie właściwości powinien posiadać klient, aby przed nim 24 godziny na dobę były otwarte drzwi do wszystkich banków i innych pożyczkowych organizacji?

Należy zauważyć, że w pierwszej kolejności chodzi o idealnym kredytobiorcy w banku. Wymagania banku do klientów są wyżej, niż mają firmy finansowe, które załatwiają pożyczki online, odpowiednio i dostać kredyt w banku jest bardziej skomplikowane.

Fakt 1

Idealny kredytobiorca ma doskonałą historię kredytową. To jest bardzo zdyscyplinowany klient, który zawsze z góry wprowadza wszystkie płatności kredytu i nie zostawie zaległych płatności. Taki klient doskonale rozumie, że terminowość spłaty kredytu jest korzystne przede wszystkim jemu samemu, więc nawet w trudnej sytuacji znajdzie środki, aby spłacić dług. Ponadto, idealny klient nie tylko sprawnie zwraca swoje kredyty, ale i regularnie z nich korzysta, przynosi banku dobry zysk.

Fakt 2

Idealny kredytobiorca ma dobry dochód i ma wspaniałą, perspektywną karierę. Pracowniki firm finansowych zawsze zaglądają trochę do przodu. Ważne jest, aby w przypadku wystąpienia kryzysu, kredytobiorca nie został bezrobotnym, a mógł szybko znaleźć nową pracę, przy tym nie tracąc swoich dochodów. Dlatego ma znaczenie i region, w którym mieszka i pracuje kredytobiorca. Jeśli jest to duże miasto, jest to plus, jeśli małe miasteczko z jedynym dużym zakładem, w którym pracuje kredytobiorca, to taka sytuacja będzie dla banku dodatkowym problemem przy wystąmpieniu kryzysu.

Fakt 3

Doskonały kredytobiorca ma rodzinę, dzieciKredytobiorcy z rodziną w oczach bankierów wyglądają bardziej niezawodne, ponieważ muszą dbać o członkach swojej rodziny. Do tego zazwyczaj już długo pracują, trzymają się za swoje miejsce, jeżeli rezygnują, to tylko po to, aby przystąpić do innej, bardziej opłącalnej pracy.

Dla bankierów taki kredytobiorca jest uosobieniem stabilności. To znaczy, że z taką samą stabilnością i będzie spłacać kredyt, nie dopuszczając zaległości lub innych naruszeń dyscypliny płatniczej.

Fakt 4

Idealny kredytobiorca ma różne kapitały własne. Ma nieruchomości, depozyty w bankach, samochód, papiery wartościowe. Im więcej, tym lepiej. Z takim klientem bank jest pewien, że nawet w przypadku problemów przy spłacie będzie można pobrać środki z majątku czy papierów i pokryć swoje straty.

Pożyczka w 15 minut jest bardziej możliwa przy obecności depozytów w bankach.

Fakt 5

Wiek idealnego kredytobiorcy znajduje się w przybliżonym zakresie 27-50 lat. Jak pokazują różne badania, młodzi kredytobiorcy, często nie mają historii kredytowej, mają niestabilny dochód, nie zwracają wystarczającej uwagi na okres spłącenia kredytu.

 Wszystkie te czynniki sprawiają, że młodzież jest zbyt niestabilnym kredytobiorcem. Też ważne, aby kredytobiorca miał sporo czasu do uzyskania emerytury. W przypadku problemów na rynku taki kandydat musi być w stanie szybko znaleźć nową pracę i bez problemu odzyskać swoją wypłacalność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here