RODO w sklepie internetowym - najważniejsze informacje

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, obowiązujące od 25 maja 2018 roku. Celem wprowadzenia nowych przepisów było ujednolicenie regulacji związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w krajach Unii Europejskiej. Konieczność zastosowania się do wymogów RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorstw regularnie przetwarzających informacje o swoich klientach, a więc także sklepów internetowych. Z jakimi obowiązkami muszą liczyć się e-sprzedawcy?

Co musisz wiedzieć o RODO?

Sklepy internetowe gromadzą dane osobowe klientów, a następnie wykorzystują je do różnych celów. Dotyczy to nie tylko realizacji zamówień, ale też przesyłania newsletterów czy prowadzenia analiz sprzedażowych. Do poufnych informacji o osobach fizycznych należą dane takie, jak np. imię i nazwisko, telefon, adres czy e-mail. Zadaniem sprzedawcy jest przystosowanie sklepu do nowych regulacji RODO. Jeżeli nie spełni określonych zaleceń, może oczekiwać surowej kary pieniężnej – w zależności od wysokości rocznego obrotu, może ona sięgać nawet 20 milionów euro lub 4. proc dochodów firmy. Aby uniknąć problemów, należy więc stosować się do określonych zaleceń oraz rekomendacji.

RODO w sklepie internetowym

Regulacje RODO wprowadzają przede wszystkim obowiązek informowania klientów o fakcie przechowywania oraz przetwarzania ich danych. W regulaminie e-sklepu powinny więc znaleźć się informacje o rodzaju zbieranych i zapisywanych danych, a także sposobu oraz celu ich przetwarzania. Użytkownicy powinni być poinformowani o możliwości edycji lub usunięcia swoich danych z bazy. W regulaminie powinien być także wspomniany organ, do którego zgłosić można ewentualne naruszenie procesu przetwarzania poufnych informacji. Zgody klientów sklepu internetowego wymaga przetwarzanie danych zarówno w celach realizacji zamówień, jak i na potrzeby marketingowe. W regulaminie muszą też znaleźć się opisy wdrożonych zabezpieczeń danych oraz procedur, które podjęte zostaną w przypadku naruszenia bezpieczeństwa tych informacji. W takiej sytuacji właściciel sklepu zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania klientów o wycieku oraz zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu w ciągu 72 godzin.

Najważniejsze informacje o RODO

Wraz z wprowadzeniem RODO, nastąpiła również konieczność rozdzielania wymaganych zgód oraz osobna ich akceptacja przez użytkowników. W praktyce oznacza to, że checkboxy pojawiające się przy rejestracji, dokonywaniu zamówień lub zatwierdzaniu innych informacji nie mogą być zaznaczone domyślnie. Nie wolno również używać opcji pozwalających na zaznaczanie wszystkich pól jednocześnie. Użytkownik musi samodzielnie określić punkty, na które wyraża zgodę – jego decyzja powinna być dobrowolna i świadoma.

Wydłuża to proces składania zamówienia czy rejestracji konta, jednak znacząco zwiększa bezpieczeństwo. Klient powinien każdorazowo, z osobna wyrazić zgodę m.in. na wykorzystywanie danych w celach marketingowych, przekazywania informacji podmiotom trzecim, segmentacji czy też finalizowania dokonanych zakupów.

Zobacz też: Jak wdrożyć RODO w sklepie internetowym?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here