rebranding

Każda firma jest niczym żywy organizm, którego funkcjonowanie podlega ciągłym zmianom. Starsze, istniejące od wielu lat firmy często czują potrzebę odświeżenia swojego wizerunku oraz jego lepszego dostosowania do aktualnych realiów. Niekiedy natomiast całkowita zmiana wizerunku wraz z nową nazwą, logo oraz strategią działalności jest jedyną szansą na uratowanie firmy przez całkowitym upadkiem. Zarówno kosmetyczne zmiany w wizerunku firm i marek, jak i zdefiniowanie od podstaw jej wizerunku wchodzą w zakres rebrandingu.

Czym jest rebranding i kiedy jest stosowany?

Rebranding jest bardzo złożonym i skomplikowanym procesem, który nie powinien być przeprowadzany bez istotnego powodu. Powinien być bowiem zawsze reakcją na określony problem. Pod pojęciem rebrandingu kryją się działania podejmowane w celu zdefiniowania na nowo wizerunku firmy. Wiążą się one nie tylko z takimi kosmetycznymi zmianami, jak np. stworzeniem nowego logo, czy odświeżeniem identyfikacji wizualnej, ale także nadaniem marce nowego, świeżego wyglądu zarówno w sferze jej wizerunku, jak i w kwestii wyznawanych i propagowanych wartości.

Specjaliści nie są do końca zgodni, co do zakresu rebrandingu. Według niektórych, rebrandingiem możemy nazywać jedynie kompletne działania zmierzające do całkowitej przemiany marki, inni z kolei zaliczają do niego także niewielkie zmiany prowadzone w zakresie identyfikacji wizualnej oraz związane z wdrożeniem ulepszonej strategii marketingowej. Zakres rebrandingu powinien być ściśle uzależniony od bieżącej sytuacji marki oraz problemów, z którymi się boryka. Z tego powodu, jego przeprowadzenie warto powierzyć specjalistom, który zadbają o dopasowanie zakresu rebrandingu do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Jakie są najczęstsze przesłanki do przeprowadzenia rebrandingu?

Rebranding jest jedną z usług świadczonych przez agencje brandingowe – profesjonalne podmioty, które specjalizują się w skutecznym oraz zgodnym z aktualnymi trendami kreowaniu wizerunku firm i marek. Przesłanek do przeprowadzenia rebrandingu może być bardzo wiele. Jedną z najczęściej spotykanych jest łączenie się firm z innymi podmiotami, wprowadzanie marki na nowe rynki zbytu oraz chęć lepszego dostosowania wizerunku do realiów panujących w branży lub na konkretnym rynku.

Bardzo istotnym powodem rebrandingu jest także spadek sprzedaży. Rebranding w tym wypadku przyniesie istotne korzyści jednak tylko w sytuacji, kiedy spadkowi zainteresowania odbiorców winien jest przestarzały i mało atrakcyjny wizerunek firmy. Jeśli natomiast przyczyna tkwi gdzie indziej, jest mało prawdopodobne, aby sam rebranding być stanie go rozwiązać.

Rebranding będzie natomiast doskonałym rozwiązaniem dla tych firm, których wizerunek stał się mało spójny oraz nieatrakcyjny dla klientów w porównaniu z konkurencją. Dzięki jego przeprowadzeniu możliwe stanie się bowiem wyeksponowanie unikalnych cech, które mają szansę na zyskanie zainteresowania odbiorców oraz skupienie działań marketingowych na budowaniu marki wokół nich. Co za tym idzie, profesjonalny rebranding pomoże także tym markom, które są takie, jak inni, czyli zbyt słabo wyróżniają się na tle konkurencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here