Twój pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie, które jest długie i zastanawiasz się, czy pracownik może być aż tak długo za płatnym zwolnieniu lekarskim? Pracownik może przebywać maksymalnie przez 182 dni na zwolnieniu, ale czy możliwe jest przedłużenie takiego okresu? Tak, dlatego też sprawdź na jak długo i w jakich przypadkach pracownikowi przysługuje takie przedłużenie, oraz kiedy możesz wypowiedzieć pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu umowę o pracę.

 Ile można być na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie

W przypadku niezdolności pracownika do pracy w przypadku choroby, pracownik może usprawiedliwić swoją nieobecność zwolnieniem lekarskim. W przypadku wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarza pracownik ma maksymalnie dwa dni od dnia wystawienia na powiadomienie pracodawcy. Natomiast na samo dostarczenie pracownik ma 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarza. W przypadku kiedy pracownik nie dostarczy zwolnienia w tym terminie zasiłek chorobowy niezdolności do pracy od ósmego dnia zostaje obniżony o 25 procent.

Zasiłek chorobowy

Przez cały okres trwania zwolnienia lekarskiego a tym samym niezdolności do pracy pracownik zamiast wynagrodzenia za pracę, otrzymuje zasiłek chorobowy. Okres pobierania zasiłku chorobowego nie może być dłuży niż 182 dni. Wyjątkiem do dłuższego okresu niezdolności do pracy może być gruźlic lub ciąża i powikłania z nią związane. W wymienionych powyżej przypadkach przysługuje pracownikowi maksymalnie 270 dni zasiłku chorobowego.

W przypadku kiedy pracownik wykorzystał maksymalny okres niezdolności do pracy na zasiłku chorobowym, a niezdolność do pracy nadal istnieje, wówczas pracownik ma prawo do skorzystania z świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje przez okres dopóki pracownik nie będzie zdolny do pracy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.

Wynagrodzenie pracownika a okres na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie:

  • 80% wynagrodzenia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni ciągu roku kalendarzowego, a przy przypadku pracownika po 50 roku życia – do 14 dni.

  • W przypadku wypadku w drodze do pracy lub chorobach związanych z powikłaniami w czasie ciąży pracownik zachowuje praco do pełnego 100 procentowego wynagrodzenia.

  • 100% wynagrodzenia przysługuje także osobom poddającym się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców komórek, tkanek i narządów. Oraz oczywiście do poddania się zabiegowi pobrania tych komórek, tkanek i narządów.

Czy możliwe jest długotrwałe zwolnienie lekarskie ?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia w określonych przypadkach, i pracownik nie ma w takim przypadku prawa do długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Jakie to przypadki?

  • jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące a pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy której niż 6 miesięcy

  • jeżeli okres pobierania wynagrodzenia jest krótszy niż okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego a przy tym pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy. Wyjątkiem jest niezdolność powstała wskutek wypadku przy pacy lub choroby zawodowej.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim w wielu przypadkach pobiera prawie taką samą pensję, jednak okres na jakim może przebywać na zwolnieniu jest konkretnie ograniczony przez co przepisy liberalnie chronią zarówno

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here