W przepisach do 2012 roku możliwość wystawienia faktury była dostępna dla podatników VAT. W związku z licznymi zmianami w przepisach od 2014 roku faktury mogą wystawiać, nie tylko podatnicy VAT ale także osoby które nie są zarejestrowanymi czynnymi płatnikami VAT. W związku z czym każdy przedsiębiorca może (a czasem i musi) wystawić fakturę. Oczywiście istnieją sytuacje kiedy musimy zostać płatnikami podatku VAT i musimy wystawiać faktury z taki podatkiem, jednak czasami ze względu na potrzeby firmy lub jej klientów niekoniecznie musimy stać się czynnym płatnikiem takiego podatku.

Faktura dla nievatowca?

 

Kiedy nievatowiec musi wystawić fakturę?

Podstawową zasadą kiedy przedsiębiorca niebędący płatnikiem podatku VAT zobligowany jest do wystawiania faktury jest wykonanie usługi lub sprzedaż produkty firmie. Dodatkowo jeżeli osoba prywatna zażąda wystawienia od nas takiego dokumenty w przewidzianym prawem czasu – także taki dokument powinniśmy wystawić niezależny czy wykonujemy usługę, czy też sprzedajemy produkt.

Zwolnienie podmiotowe z VAT upoważnia do wystawienia faktury?

Tak, zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług mogą wystawiać faktury, bez względy na to, czy są czynnymi zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT którzy złożyli w urzędzie skarb owym druk VAT-R jako podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia. Jednak należy pamiętać, że ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać jedynie firmy, które w ciągu poprzedniego roku podatkowego nie przekroczyli kwoty sprzedaży sięgającej 150 000 zł.

Faktura nievatowca, jak powinna wyglądać i co zawierać?

Podatnicy, którzy są zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT powinni na wystawionej fakturze wskazać z jakich przepisów albo aktu ustawy stosują zwolnienie od podatku VAT, przepisu dyrektywy lub innej podstawy prawnej wskazującej na to, że towary lub usługi mogą korzystać ze zwolnienia podatku VAT.

Co istotne faktury firm, które nie są płatnikami podatku VAT nie będą zawierały informacji o:

 • stawce podatku

 • sumą wartości sprzedaży netto wraz z wyszczególnieniem różnych stawek podatku VAT

 • kwocie podatku od sumy netto

W związku z czym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur przez nievatowca, faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia

 • numer kolejny (wg prowadzonej numeracji np. numer faktury/miesiąc/rok)

 • imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy produktu lub usługi

 • nazwę lub rodzaj towaru

 • miarę i ilość

 • cenę jednostkową towaru lub usługi

 • kwotę należności za wszystkie produkty i usługi

 • wskazanie przepisu ustawy, aktu lub dyrektywy zwolnienia z podatku VAT

W związku z wprowadzonymi przepisami prawa obowiązującymi od stycznia 2014 roku każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, któremu przysługuje zwolnienie z podatku VAT nie ma już bezwzględnego obowiązku rejestracji się jako czynny płatnik podatku VAT w celu uzyskania prawa do wystawiani faktur. A taki przywilej i czasami obowiązek każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Jest to bardzo duże ułatwienie nie tylko dla samych przedsiębiorców, ale także i klientów którzy czasami potrzebują fakturę niekoniecznie zwiększoną o podatek VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here