Czym zajmuje się doradca podatkowy?

W obszarze zainteresowań doradcy podatkowego znajdują się wszelkie zagadnienia dotyczące działalności podmiotów gospodarczych. Jest to wymagający zawód i jest często mylony z księgowym, a zakres obowiązków doradcy może wywoływać wątpliwości. 

Co wchodzi w zakres obowiązków doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy to zawód niezwykle wymagający. Do obowiązków doradcy należą między innymi: 

– prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji oraz udzielenie porad wynikających z ich prowadzenia płatnikom, podatnikom inkasentom,

– udzielanie wyjaśnień i porad z zakresu prawa podatkowego nie tylko podatnikom, ale też płatnikom i inkasentom,

– pomaganie w korzystaniu z uzyskanych funduszy z Unii Europejskiej,

– sporządzanie zeznań, deklaracji lub udzielenie pomocy w tym zakresie podatnikom, płatnikom i inkasentom,

– bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego

– przygotowywanie opinii i dokumentacji

– reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Podmioty, które są uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego to: osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych, biegli rewidenci oraz adwokaci i radcowie prawni. 

O pracy zawodowej jako doradca podatkowy w charakterze czynności doradztwa podatkowego można mówić wtedy, gdy są one wykonywane często, a celem ich wykonywania jest uczynienie z nich głównego lub ubocznego źródła przychodów (nawet gdy zostały wykonane nieodpłatnie). W przypadku np. okazjonalnej porady na temat podatków w gronie przyjaciół (co nie ma charakteru zawodowego) nie zalicza się to do czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy i nie podlega jej rygorom.

Korzyści, jakie wynikają z wykonywania zawodu doradcy podatkowego, to między innymi fakt, iż należy zdać egzamin państwowy (zapobiega to konkurencji – nie każdy może zostać doradcą) oraz tytuł, który podlega ochronie prawnej. Tzw. zawód zaufania publicznego jakim jest doradca podatkowy, wiąże się z prestiżem i zaufaniem ze strony klientów. 

Doradca podatkowy to osoba, którą możesz spotkać w kancelariach prawnych, podatkowych lub w przedsiębiorstwach doradczych. Doradców podatkowych możemy spotkać również w firmach, gdzie to ich zadań należy nadzór nad firmowymi podatkami. 

Kiedy warto udać się do doradcy podatkowego?

Zarówno firma jak i osoba prywatna może skorzystać z usług takiego doradcy. Taka osoba posiada kompetencje i wykształcenie w tym zakresie. Doradca podatkowy powinien przedstawić klientowi najkorzystniejsze rozwiązania, które prowadzą do optymalizacji finansowej i wygenerowania oszczędności. 

Warto się do niego zgłosić w przypadku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Niektóre sprawy jesteśmy w stanie rozstrzygnąć z pomocą pracownika Urzędu Skarbowego, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych problemów, doradca jest w stanie lepiej pomóc klientowi. 

Profesjonalni doradcy z biura rachunkowego i księgowego bilans.poznan.pl już na pierwszym spotkaniu zbadają jakie są twoje potrzeby i plany. Podpowiedzą jak najkorzystniej przełożyć je na prawidłowe funkcjonowanie twojej firmy pod okiem fachowego księgowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here