Sieć bezprzewodowa w biznesie

Sieć bezprzewodowa w biznesie oznacza wzór kanałów zbudowanych w przekazywaniu wiadomości związanych z biznesem. Osoby związane z biznesem, takie jak menedżerowie, pracownicy, wierzyciele, dłużnicy, dostawcy, udziałowcy, rząd itd. Wymieniają między sobą informacje, pomysły, fakty, wiadomości itp. W celu wykonywania codziennej pracy w firmie.

Niezliczona i ciągła komunikacja odbywa się codziennie w ramach organizacji i poza nią, a także na poziomie osobistym i grupowym osób związanych z biznesem w sposób formalny i nieformalny. Sieć komunikacji biznesowej jest często porównywana do tętnicy w ludzkim ciele.

Gdy krew przepływa po całym ciele przez tętnice, komunikaty, zamówienia, instrukcje, informacje, propozycje, raporty itp. Są przekazywane do różnych osób pracujących na różnych stanowiskach w organizacji biznesowej poprzez sieć komunikacyjną. Jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o sukces organizacji.

Formalna sieć bezprzewodowa komunikacji biznesowej to taka, która podąża za uznanymi oficjalnymi kanałami w schemacie organizacyjnym. Rozkazy, instrukcje, wiadomości itp. Są wysyłane z góry na dół zgodnie z hierarchią pozycyjną. Gdy kierownik kieruje zastępcą kierownika, zastępca kierownika przełożonemu, przełożony pracownikowi – to przypadki formalnej sieci. Więcej o tym na https://sebitu.pl/wlan-siec-bezprzewodowa/.

Kierownicy dwóch działów lub kierownicy różnych działów mogą potrzebować komunikowania się kanałami poziomymi w ramach swoich obowiązków służbowych. W ten sposób formalna sieć komunikacji obejmuje kanały wszystkich kierunków – w dół, w górę i w poziomie.

Sieć ta pomaga zachować kontrolę, przypisać określoną odpowiedzialność i wykonywać rutynową pracę pracowników. Przełożeni mogą skoncentrować się na innych ważnych pracach, przydzielając rutynową pracę podwładnym za pośrednictwem tej sieci. Przepływ informacji w tej sieci może być utrudniony i przerywany w różnych ośrodkach, a pożądany rezultat może nie zostać osiągnięty.

W takiej sieci nie ma żadnego zorganizowanego wzorca. Działa równolegle z formalną siecią. Podczas gdy formalna sieć jest tętnicą, nieformalna jest podobna do żył w ludzkim ciele. Nieformalna sieć ma niezorganizowany i złożony charakter. Rozwija się stosunki społeczne z wieloma osobami pracującymi razem i ma miejsce wiele nieformalnych komunikacji.

Tematyka takiej komunikacji obejmuje każdy temat, od problemów domowych po oficjalny skandal. Dlatego nieformalna komunikacja jest nazywana „pocztą pantoflową”, ponieważ może szybko rozprzestrzeniać się w dowolnym kierunku, jak poczta pantoflowa.

Szybkość komunikacji w nieformalnej sieci jest bardzo duża. Plotki, historie, najświeższe wiadomości, tajne i poufne informacje są łatwo i szybko rozpowszechniane za pośrednictwem tej sieci. Należy dołożyć starań, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tej sieci.

WLAN i LAN są często mylone. LAN oznacza sieć lokalną. WLAN oznacza bezprzewodową sieć lokalną. Połączenia LAN obejmują technologie połączeń przewodowych i bezprzewodowych. Połączenia WLAN są droższe i uważane za mniej bezpieczne niż połączenia przewodowe. Więcej o różnicach między WLAN i LAN na https://sebitu.pl/wlan-siec-bezprzewodowa/.

Propagacja fal radiowych sieci bezprzewodowej składa się z co najmniej jednej „lokalizacji antenowej”, „lokalizacji typu tower” lub „lokalizacji komórkowej”. Tworzy to dwukierunkową komunikację. Propagacja sygnału bezprzewodowego to ruch tych fal radiowych (poruszających się z prędkością światła) do tych miejsc i urządzeń. Więcej o tym na https://sebitu.pl/pomiary-propagacji-fal-radiowych-sieci-bezprzewodowej/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here