W nowoczesnym biznesie nie chodzi już wyłącznie o maksymalizację zysków. Poza wynikami finansowymi bardzo ważne jest tworzenie doskonałego wizerunku firmy zarówno wśród klientów jak i partnerów. Zdobycie i utrzymanie zaufania różnych grup stało się celem wielu przedsiębiorców, który oczywiście przyczynia się do osiągania przez nią dużych sukcesów. Poniżej prezentuję dwa systemy certyfikacyjne, których uzyskanie ułatwi osiągnięcie tych celów. Warto wiedzieć, że są to uniwersalne systemy, które można wdrożyć w każdej organizacji niezależnie od jej typu, lokalizacji, wielkości, czy branży.

System antykorupcyjny

Norma iso 37001 opisuje szczegółowo system zarządzania antykorupcyjnego. Wdrożenie jej pomaga organizacji zapobiegać nieuczciwym zachowaniom, szybko wykrywać incydenty i sprawnie nimi zarządzać. Bardzo ważne jest tutaj zademonstrowanie dużego poczucia odpowiedzialności najwyższego kierownictwa za działania pracowników niższych szczebli. Etyczne przywództwo staje się tutaj wzorem do naśladowania dla pracowników i kontrahentów. Norma ta pozwala też na uzyskanie pewności wśród pracowników, podwykonawców, dostawców i pośredników, że biznes działa uczciwie. Dzięki iso 37001 firma uzyskuje wizerunek „gracza fair play”. http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/Anti-Bribery

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przygotowała także system zarządzania bezpieczeństwem informacji, którego wytyczne zawarte są w normie ISO 27001. Zasady działania tego systemu pomagają prawidłowo pozyskiwać, przechowywać i przetwarzać dane. Norma ta odnosi się zarówno do dokumentacji w formie papierowej, jak i zdigitalizowanej. Dzięki wdrożeniu tego systemu ryzyko utraty, nieuprawnionego użycia czy też wycieku informacji jest znacznie ograniczone. Dbałość o posiadane dane jest wyrazem poszanowania dla klientów, pracowników, a także partnerów biznesowych. Firma, która posiada certyfikat ISO 27001 zyskuje wizerunek organizacji godnej zaufania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here