Wdrożenie systemu ERP – czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa

System ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) to oprogramowanie stworzone dla przedsiębiorstw, mające na celu zintegrowanie procesów w nich zachodzących. Tworzą go narzędzia biznesowe, wyposażone w technologie informatyczną, która umożliwia osiągnięcie realnych korzyści dla firmy. Jest to interaktywne środowisko, które wspiera firmę w zarządzaniu wszystkim jej działami, za pomocą jednej, zintegrowanej bazy danych.

Obszary funkcjonowania ERP

ERP to rozwiązanie, które obejmuje kluczowe działy, z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Są to takie sfery, jak:

  • finanse i księgowość;
  • środki trwałe;
  • sprzedaż i zakupy;
  • magazyn;
  • marketing;
  • projekty;
  • raporty;

W zakresie finansów i księgowości system ERP ma za zadanie uprościć zarządzanie procesami, informacjami oraz operacjami księgowymi. Środki trwałe, objęte przez system ERP, mogą być skuteczniej i efektywniej zarządzane, a informacje ich dotyczące są możliwe do śledzenia na bieżąco. Rozwiązania ERP dotyczące działu sprzedaży i zakupów zawierają liczne funkcje, które wspierają zarządzanie sprzedażą, zakupami czy zwrotami. Oprogramowanie ERP dąży w tym zakresie do podnoszenia poziomu świadczonych usług oraz wspiera efektywne zarządzanie magazynem, jak również utrzymanie kosztów na niskim poziomie. Magazyn to kolejny dział, który obejmuje wdrożenie ERP. Sprawne zarządzanie zapasami jest kluczowe dla firm dystrybucyjnych i produkcyjnych.

Gromadzone w nich dane muszą być wiarygodne i pozwalać na bieżące śledzenie zapasów oraz wykonywanie zadań dotyczących realizacji zamówień. Jeżeli chodzi o marketing, to systemy klasy ERP pomagają podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Zapewniając dostęp do informacji, wspierają ukierunkowanie działań do określonej grupy odbiorców, ułatwiają organizację marketingu czy przydzielanie zadań. Zarządzanie projektem z użyciem ERP obejmuje konfigurowanie zleceń, planowanie zasobów oraz dostarcza informacji do zarządzania budżetem i monitorowania postępu zleconych zadań. Moduł raportowania w ERP jest natomiast stworzony dla przyspieszenia generowania danych analiz biznesowych, np. wyników finansowych. Równie ważne jest objęcie za pomocą ERP procesów produkcji, które zazwyczaj są bardzo złożone i wieloetapowe. Nadzór nad nimi wymaga więc skutecznego planowania oraz prognozowania. Powyższe obszary są uporządkowane w sposób spójny i dostępne za pomocą oprogramowania ERP.

Zalety wdrożenia ERP

Wdrożenie ERP niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Są to systemy adresowane nie tylko do dużych, ale również do małych firm. Wdrożenie ERP znacząco podnosi efektywność pracy. Główną zasługą tego stanu jest wspólna baza informacji, która zawiera wszystkie dane przedsiębiorstwa. Są one jednolite i aktualne, a dostęp do nich jest łatwy i możliwy także zdalnie.

System ERP przekłada się na realnie niższe koszty pracy i wyższy poziom jej organizacji. Pełna kontrola nad firmą i procesami w niech zachodzącymi, pozwala znacząco ograniczyć niewłaściwe decyzje biznesowe i rzutuje na szybki zwrot inwestycji w tego typu technologie.

Poprzez wdrożenie ERP poszczególne obszary przedsiębiorstwa mogą się nawzajem wspierać i regulować procesy w firmie, czyniąc je efektywniejszymi i wydajniejszymi. System ERP umożliwia także modyfikowanie i dopasowanie go do specyficznych wymagań firmy.

Oprogramowanie ERP cechuje również wysoki poziom bezpieczeństwa. Z uwagi na konieczność autoryzacji dostępu i nadawanie określonych uprawnień użytkownikom, dane i dokumenty są w nim zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób, bez ograniczenia ich wyszukiwania.

Technologie ERP są rozwiązaniem dedykowanym przedsiębiorstwom, które dążą do oszczędności czasu, poświęcanego na przetwarzanie, weryfikację czy wyszukiwanie informacji. Systemy klasy ERP maja za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa przechowywanym danym na wszystkich płaszczyznach oraz zredukowanie kosztów związanych z pracą czy usprawnieniem zarządzania procesami w firmie. Wdrożenie ERP wpływa także znacząco na wydajność, sprawowanie kontroli nad firmą oraz redukuje ryzyko wystąpienia złych decyzji biznesowych.

Więcej o wdrożeniu systemu ERP w Twojej firmie znajdziesz na: https://itelligencegroup.com/pl/rozwiazania/erp-sap-s-4hana/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here