Sprężone powietrze doskonale sprawdza się w różnorodnych zakładach przemysłowych, jako uniwersalny nośnik energii stosowany do napędzania maszyn wykorzystywanych w realizacji czynności technologicznych. W celu wytworzenia dowolnego wyrobu gotowego konieczne jest złożone przetworzenie surowców oraz materiałów, polegające przede wszystkim na obróbce: cięciu, szlifowaniu, toczeniu czy skrawaniu. Sprężone powietrze służy do napędu, ale także chłodzenia maszyn czy innych operacji.

Za produkcję sprężonego powietrza odpowiedzialna jest stacja wytwarzania, której podstawową częścią jest sprężarka. Niezależnie od użytego rodzaju kompresora, koniecznie powinniśmy pamiętać również o procesie uzdatniania sprężonego powietrza, które same w sobie może nie być gotowe do użytku.

Na czym polega uzdatnianie sprężonego powietrza?

Zasadniczo, proces ten możemy podzielić na:

 • osuszanie,
 • filtrację (oczyszczanie).

Współcześnie przedsiębiorcy zmuszeni są do sprostania silnej konkurencji, właściwie we wszystkich możliwych branżach. W takiej sytuacji, niezbędne jest dbanie o wszystkie elementy funkcjonowania zakładu, a nawet najdrobniejsze detale. Wysoka jakość sprężonego powietrza wykorzystywanego w czynnościach technologicznych jest jednym z tych czynników, które wpływają na jakość finalnego wyrobu gotowego, a więc także na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Etap I – osuszanie sprężonego powietrza

Instalacja wytwarzania sprężonego powietrza pobiera do przetwarzania powietrze atmosferyczne z zewnątrz. Jest ono niczym innym, jak mieszaniną gazów zawierającą określoną ilość cząsteczek pary wodnej. Oczywiście, w zależności od warunków atmosferycznych, poziom wilgoci w pierwotnym surowcu może być zróżnicowany. Niemniej jednak, sprężone powietrze powinno być osuszone zanim trafi do odbiorców. Współczesne technologie sprężania wykorzystują dwa rodzaje osuszaczy:

 • chłodnicze,
 • adsorpcyjne.

Pierwsze z nich działają podobnie do popularnych w gospodarstwach domowych chłodziarek. Zachodząca w nich kondensacja pary wodnej następuje, dzięki wykorzystaniu sprężarkowego układu chłodniczego.

Z kolei osuszacze adsorpcyjne, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują zjawisko adsorpcji – gromadzenia się na powierzchni ciała stałego (adsorbentu) cząsteczek pary wodnej. Niektóre pierwiastki posiadają zdolność przyciągania innych cząsteczek, jeśli siła ta jest wyższa od własnej siły cząsteczki, przyczepia się ona do powierzchni adsorbenta. Do przykładów substancji posiadających tę zdolność zaliczamy tlenek aluminium, żel krzemionkowy czy chlorek litu.

Ten rodzaj osuszaczy jest bardzo często stosowany podczas uzdatniania sprężonego powietrza. W urządzeniach tych konieczne jest stosowanie dwóch zbiorników osuszających przepływające powietrze, ponieważ niezbędna jest regeneracja osuszacza, a właściwie adsorbentów. Wraz z pochłanianiem przez nie wilgoci, maleje ich skuteczność osuszania. Urządzenia te dzielimy na:

 • regenerowane na zimno z wykorzystaniem niewielkiej ilości osuszonego powietrza,
 • regenerowane na gorąco z wykorzystaniem osuszonego i podgrzanego powietrza,
 • regenerowane na gorąco z przedmuchem podgrzanego powietrza,
 • osuszacze regenerowane ciepłem kompresji pochodzącym ze współpracującej sprężarki.

Etap II – filtracja, usuwanie zanieczyszczeń

Powszechnie wiadomo, że nasze powietrze zanieczyszczone jest wieloma zróżnicowanymi cząstkami stałymi. Sprężone powietrze zawierające dużą ilość zanieczyszczeń, zwłaszcza o dużej średnicy, jest groźne w stosunku do jakości wyrobów gotowych, ale może też powodować awarie bądź nieprawidłowe działanie maszyn.

Metr sześcienny zasysanego przez sprężarkę powietrza może zawierać nawet 190 mln cząstek zanieczyszczeń, węglowodorów i mikroorganizmów. Filtracja pozwala na pozbycie się najbardziej szkodliwych z nich. Obecnie, stosuje się szereg różnego rodzaju filtrów wykorzystujących np. aktywny węgiel. Niektóre z nich wyspecjalizowane są w przechwytywaniu konkretnych rodzajów cząsteczek. Wśród filtrów wymienić należy:

 • filtr wstępny,
 • mikro-filtr,
 • submikro-filtr,
 • filtr z aktywnym węglem.

Zastosowanie odpowiednich filtrów pozwala także na odolejenie sprężonego powietrza – pozbycie się nadmiaru oleju.

Źródło: Almig.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here