Rola wspólnika w spółkach kapitałowych i osobowych

Spółka jest rodzajem działalności gospodarczej, która polega na sprzedaży produktów lub wykonywaniu usług przez więcej niż jedną osobę. W polskim prawie istnieje wiele rodzajów spółek. Podstawą prawną do stworzenia i działalności danej spółki są przepisy i regulacje zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych.

Z reguły spółki dzieli się dwa główne typy, pośród których wyróżnia się poszczególne rodzaje spółek, różniące się względem siebie pod kątem zakresu i charakteru prowadzonej działalności, odpowiedzialności prawnej za zobowiązania spółki oraz relacji pomiędzy wspólnikami. Jednym z dwóch głównych typów spółek jest spółka kapitałowa. Jest to rodzaj przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na szeroką skalę.

Pierwszym podtypem spółki kapitałowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to forma działalności prowadzona przez więcej niż jedną osobę. Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zadłużenia czy zobowiązania spółki we własnym imieniu. Wszelki spory prawne wspólnicy w spółce z o.o. rozwiązują w imieniu spółki. Drugim podtypem spółki kapitałowej jest spółka akcyjna, której założenie wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy w spółce akcyjnej otrzymują zyski w wysokości proporcjonalnej do ilości posiadanych akcji.

Zupełnie inny działalności stanowią spółki osobowe, wśród których wyróżnia się kilka podtypów. Spółka jawna jest rodzajem działalności, która nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że wspólnicy w spółce jawnej ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w swoim własnym imieniu. Kolejnym typem spółki osobowej jest spółka partnerska, która zrzesza osoby wykonujące jeden z tak zwanych wolnych zawodów. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, wspólnicy w spółce partnerskiej odpowiadają za zobowiązania w swoim własnym imieniu i nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania pozostałych wspólników.

Kolejnym typem spółki osobowej jest spółka komandytowa, która nie posiada osobowości prawnej, ale której wspólnicy mogą, w imieniu spółki, nabywać nieruchomości, posiadać zobowiązania oraz uczestniczyć w sporach prawnych. Jest to rodzaj spółki, w której przynajmniej jeden wspólnik ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania względem wierzycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here