Rekrutacja do Służby Więziennej

Służba Więzienna każdego roku przeprowadza rekrutację. W trakcie której każdy z kandydatów musi zaliczyć obowiązkowe testy sprawnościowe, test wiedzy i testy psychologiczne. Służba w SW to stresujący zawód, dlatego poszukiwane są osoby o konkretnym profilu psychologicznym.

Jak wyglądają testy do Służby Więziennej? Przedstawiamy krok po kroku, jak przebiega rekrutacja do SW.

Minimalne wymagania przyjęcia do Służby Więziennej

Zanim przystąpisz do egzaminów musisz spełnić szereg wymagań, jakie stawia przed potencjalnymi kandydatami Służba Więzienna. Ich spełnienie jest podstawą przystąpienie do rekrutacji. W innym przypadku, droga kariery w SW jest niestety przed Tobą zamknięta.

Potencjalny kandydat musi spełniać następujące warunki:

 1. polskie obywatelstwo;
 2. uregulowany stosunek do służby w wojsku;
 3. musi przedłożyć rękojmie o zachowaniu tajemnicy zawodowej;
 4. kandydat nie mógł być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 5. musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Jak wyglądają codzienne obowiązki funkcjonariusza SW?

Strażnik więzienny odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo skazanych i dyscyplinę wewnątrz zakładu karnego. Izolacja skazanych to podstawowa funkcja takich obiektów.

Funkcjonariusze SW odpowiadają również za przygotowanie skazanych do ponownego życia w społeczeństwie. Poddaje się ich sesjom resocjalizacyjnym, w towarzystwie więziennego psychologa.

Dzięki terapii, po odbyciu wyroku są w stanie ponownie zaadaptować się do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Jak wyglądają testy do Służby Więziennej?

Egzamin do SW dzieli się na cztery etapy – rozmowę wstępną, test psychologiczny, test wiedzy i test sprawnościowy. Kandydaci którzy uzyskają najwyższą ilość punktów ze wszystkich egzaminów, dostaną pracę w Służbie Więziennej.

Przed przystąpieniem do rekrutacji powinniśmy przygotować następujące dokumenty.

Niezbędne dokumenty do rekrutacji

 • podanie o przyjęcie do Służby Więziennej;
 • wypełniona ankieta personalna;
 • świadectwa pracy;
 • dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje;
 • oświadczenie od lekarza o zdolności przystąpienia do testów sprawnościowych.

Przygotowanie do egzaminów powinno rozpocząć się już na kilka miesięcy przed ich rozpoczęciem. Naukę możemy rozpocząć od opracowanych arkuszy z odpowiedziami, co pozwoli przygotować się na właściwy egzamin” – radzą specjaliści ze strony Odpowiedzi.com.pl.

Przedstawiamy cztery etapy testów do Straży Więziennej. Po ich zakończeniu ogłoszone zostaną listy kwalifikacyjne, tylko najlepsi zostaną przyjęci.

 1. Rozmowa wstępna

W trakcie rozmowy, komisja ocenia nasze zdolności interpersonalne i dotychczasowe doświadczenie, które wpływa na pracę w Służbie Więziennej. Możesz zostać zapytany o Twoje wady i zalety, oraz o Twoje oczekiwania wobec pracodawcy.

 1. Test psychologiczny do Służby Więziennej

Na teście psychologicznym spodziewajcie się pytań dotyczących Waszej osobowości, zachowań oraz odporności na stres. Praca w więzieniu to bardzo stresujący zawód, do którego nadają się wyłącznie najbardziej odporni psychicznie.

 1. Test wiedzy

Arkusz egzaminacyjny to 30 pytań i 35 minut czasu na ich rozwiązanie. Zakres pytań dotyczy organów państwa polskiego oraz ustaw związanych z więziennictwem

 1. Test sprawnościowy do Służby Więziennej

Ostatnią częścią egzaminu jest test fizyczny. Obejmuje on sześć ćwiczeń, które oceniane są przez komisję.

Jakie ćwiczenia są na teście sprawnościowym?

 • Skok w dal
 • Rzut piłką lekarską
 • Skłon tułowia w przód
 • Bieg po kopercie 3m x 5m
 • Bieg wahadłowy 6m x 10m i 10m x 10m

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here