Przelew podatku – jak przygotować druk przelewu i przelew

Podobnie jak w przypadku rozliczenia PIT, w XXI wieku płatność podatku może nastąpić w formie elektronicznej. Jednym ze sposobów uregulowania swoich zobowiązań podatkowych jest więc przelew podatku. Czy podatnik potrzebuje specjalnego druku lub formularza przelewu żeby go wykonać?

Druk przelewu czy przelew online

Druk przelewu, w potocznym rozumieniu, jest najczęściej dokumentem, z którym podatnik może udać się do banku lub na pocztę i gotówką dokonać przelewu, na przykład: na rachunek organu podatkowego. Jest on wiec, pomimo swojej nazwy, kwalifikowany przez ordynację podatkową jako transakcja „gotówkowa”. W tej kwestii, zgodnie z art. 60 ordynacji podatkowej, za transakcję gotówkową uznaje się, na przykład: zapłatę w kasie organu podatkowego, w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego. W przypadku, jeżeli podatnik chciałby wybrać tę formę rozliczenia, z pomocą przyjdzie mu jego aplikacja do rozliczenia PIT (e-deklaracji), albowiem w dobrych promach możliwe jest nie tylko rozliczenie podatków, ale również wypełnienie odpowiednich druków przelewu. To rozwiązanie zapewnia czytelność druku i pozwoli uniknąć m.in.: błędów przy jego odczytywaniu w kasie.

Przelew podatku online

Drugą formą dokonania opłaty zobowiązania podatkowego, jest tak zwana forma bezgotówkowa, którą również można prawidłowo uiścić zobowiązania wobec organów skarbowych, wynikające z wyliczeń dokonanych w indywidualnym PIT czy e-PIT. Możliwe jest samodzielne skorzystanie z własnej bankowości elektronicznej – w tym miejscu warto zaznaczyć, że większość banków przy dokonywaniu przelewu wymaga zaznaczenia, że jest to przelew podatku. Warto pamiętać, aby w oznaczeniu podatnika oraz tytule, wpisać wszelkie niezbędne dane (jasno i zgodnie z przepisami określające za co następuje zapłata). Dodatkowo warto, żeby podatnik zweryfikował na który rachunek bankowy urzędu powinien dokonać przelewu z tytułu PIT. W tym przypadku pomocne ponownie mogą okazać się aplikacje do przygotowania e-PIT, gdyż dzięki specjalnemu połączeniu systemów z odpowiednimi usługodawcami dokonującymi płatności online, swój podatek można opłacić właśnie online. Taka płatność może zostać dokonana z rachunku bankowego, blik lub karty kredytowej.

pit

Termin zapłaty PIT

W przypadku zapłaty gotówką w kasie, nie ma problemów z określeniem kiedy doszło do płatności podatku, a co za tym idzie – terminem płatności podatku (czy został zachowany). O tyle ma to ważne znaczenie, że w przypadku opóźnienia z płatnością zobowiązań podatkowych, podatnicy mogą ponieść odpowiednie konsekwencje, w tym między innymi: konieczność zapłaty odsetek za przekroczenie tego terminu. Dlatego w przypadku obrotu bezgotówkowego warto poznać zasady, określone między innymi w ustawie Ordynacja podatkowa oraz w ustawie o usługach płatniczych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem tych regulacji, za termin zapłaty podatku w przypadku obrotu bezgotówkowego, za datę płatności z zasady uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika (na przykład: w przypadku większości płatności realizowanych do e-dekaracji, e-przelewem z pomocą bankowości elektronicznej).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here