Program do magazynu

Jaki powinien być dobry program do magazynu?

Prowadzenie magazynu jest wbrew pozorom nie lada wyzwaniem. Wyzwanie to jest oczywiście również wprost proporcjonalne do rozmiarów magazynu oraz ilości składowanych materiałów. Nie bez znaczenia jest również rodzaj składowanego materiału. Inaczej zarządza się na przykład magazynem z produktami spożywczymi, a inaczej z częściami samochodowymi. Jedną z cech wspólnych wszystkich magazynów jest z pewnością konieczność, aby mieć program do magazynu, w celu zarządzania nim.

Na co ma wpływ zarządzanie magazynem?

Zarządzanie magazynem ma wpływ na wiele rzeczy. Jedną z nich jest na pewno porządek magazynowy. Program do magazynu, który jest wykorzystywany, powinien dawać nam możliwość określania, na jakim obszarze dany produkt lub materiał jest składowany. Najlepiej, aby pokazywał nam również, kiedy towar został na magazyn przyjęty i jaka jest jego ilość w odpowiednich jednostkach. Tylko taki program do magazynu pozwala na stosowanie się do zasady FIFO, która została stworzona po to, aby minimalizować straty wynikające z niszczenia towaru na magazynie.

Czy program magazynowy to jedyne narzędzie pracy?

Wiele osób uważa, że program do magazynu jest zbyt dużym komplikowaniem pracy. Jak się okazuje pracownik magazynu, nie musi korzystać z programu do magazynu, ma w swojej pracy wiele innych pomocy, takich ja tablice regałowe oraz innego rodzaju identyfikację wizualną. Z programu może korzystać pośrednio dzięki użyciu skanera. Program do magazynu, a w zasadzie jego znajomość nie jest tak naprawdę potrzebna pracownikowi najniższego szczebla. Jednak przełożeni magazynierów, bez odpowiedniego programu do magazynu, nie będą w stanie nad magazynem panować i planować zarządzania zasobami, zarządzanie zasobami jest natomiast kluczowe w każdej dużej firmie. Niekompetentne zarządzanie magazynem może powodować duże straty w materiale, opóźnienia w dostawach do klienta oraz pomyłki w wysyłkach. Wszystko to w sumie jest bardzo często wynikiem nieposiadania dobrego programu do magazynu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here