Prawo karne

Prawo karne jest dziedziną obejmującą przepisy, które normują odpowiedzialność obywateli za czyny zabronione. I choć zwykle wydaje nam się, że zagadnienie to jest bardzo odległe i nas nie dotyczy, niestety zdarzenia z życia codziennego często pokazują, że mimo dobrych zamiarów, bywa dokładnie odwrotnie. Niejednokrotnie stajemy się uczestnikami spraw karnych losowo. Co wtedy robić?

Wbrew pozorom, ilość codziennych sytuacji, które mogą skutkować zastosowaniem wobec nas lub naszych bliskich norm prawa karnego, jest ogromna. Wcale nie musimy popełnić celowo czynu zabronionego, by znaleźć się w położeniu, w którym potrzebny będzie nam adwokat. Prawo karne obejmuje zarówno przypadki, w których jesteśmy podejrzani lub oskarżeni, ale także te, kiedy jesteśmy pokrzywdzeni. Bez względu na to, w jakim charakterze występujesz oraz czy Twoja sprawa ma charakter karny czy dopiero wykazuje potencjał do przekwalifikowania w takową, potrzebujesz pomocy. W każdym z wymienionych przypadków kluczowe jest, by wspierał Cię adwokat. Prawo karne to specyficzna dziedzina, w której newralgiczny charakter mają pierwsze czynności podejmowane przez organy ścigania oraz wszystkie, nawet nie podlegające protokołowaniu, oświadczenia, które składasz. To moment, w którym nie tylko warto mieć przy sobie profesjonalne wsparcie, ale także podejmować kroki wyłącznie oparte o ustaloną z reprezentantem linię obrony lub działań. Należy mieć bowiem świadomość, że już pierwsze, niewłaściwie podjęte decyzje, mogą wpływać na dalszy przebieg sprawy oraz finalny wymiar kary, która zostanie zasądzona.

Prawo karne – na jaką pomoc możesz liczyć?

W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług możesz liczyć na kompleksową obsługę spraw karnych. Zajmujemy się zarówno wsparciem osób poszkodowanych, jak i reprezentowaniem podejrzanych i oskarżonych. Otrzymasz z naszej strony pomoc w zakresie opracowania i realizacji strategii obrony, reprezentację w postępowaniu sądowym, weryfikację legalności i adekwatności zastosowanych środków, stosowne wnioski i odwołania. Celem Twojego adwokata będzie także nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych, legalnych środków i metod obrony interesów klienta.

W jakich sprawach możemy Ci pomóc?

Możesz uzyskać pomoc prawną w sprawach karnych na każdym ich etapie, bez względu na charakter Twojego udziału w niej. Pomożemy Ci w każdej nagłej sytuacji – np. kiedy policja przeszukuje Twoją nieruchomość, kiedy część z Twoich rzeczy osobistych została skonfiskowana lub zostałeś wezwany do złożenia wezwań – np. w charakterze podejrzanego lub świadka. Bez względu na to czy sprawa karna przeciwko Tobie lub Twoim bliskim jest już w toku, dopiero co wszczęto przeciwko Tobie postępowanie lub jesteś poszkodowanym – możesz liczyć na profesjonalną obsługę prawną.

Nasze specjalizacje

Specjalizujemy się w sprawach: dotyczących wykroczeń lub przestępstw jazdy pod wpływem alkoholu; związanych z zatrzymaniem prawa jazdy lub złamaniem zakazu prowadzenia pojazdów oraz sprawach za posiadanie narkotyków. W przypadku każdej z nich konstruujemy linię obrony oraz reprezentujemy klienta tak, by uzyskać możliwie najkorzystniejszy wymiar kary. Jeśli więc Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy prawnej – możesz na nas liczyć. Pamiętaj jednak, że w sprawach karnych kluczowy dla przebiegu postępowania i jego wyniku jest czas oraz natychmiastowe wdrożenie stosownej strategii działania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here