Bardzo często chcąc działać za kogoś lub w czyimś imieniu jesteśmy proszeni o okazanie pełnomocnictwa notarialnego. Z czym się wiąże takie pełnomocnictwo i czy zawsze musimy zachować formę aktu notarialnego? Co w przypadku jej niezachowania?

Już na obecnym etapie rozważań konieczne jest wyraźne podkreślenie, że polski ustawodawca kwestię udzielenia pełnomocnictwa oraz jego formy określił w Kodeksie Cywilnym. Podstawową zasadą w przypadku udzielania pełnomocnictw jest udzielanie ich w zwykłej formie pisemnej – mowa tutaj o pełnomocnictwie ogólnym do dokonywania zakresu wskazywanych czynności. Wystarczy zatem na kartce papieru zapisać kto i komu udziela pełnomocnictwa w taki sposób, aby możliwe były do identyfikacji obie strony pełnomocnictwa oraz posługiwanie się tak sporządzonym pełnomocnictwem przez pełnomocnika.

Szczególna forma pełnomocnictwa

Polski ustawodawca zawarł jednak również w Kodeksie Cywilnym wymóg zachowania szczególnej formy pełnomocnictwa w przypadkach, gdy pełnomocnik ma dokonać czynności prawnej, która wymaga określonej formy działania. Tak też sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika, która wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, może być dokonana wyłącznie wtedy, gdy pełnomocnik przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo notarialne. Co jednak w przypadku, gdy pełnomocnik zostanie dopuszczony do czynności bez pełnomocnictwa notarialnego? Mamy tutaj do czynienia z dwoma koncepcjami prawnymi – albo wystarczające będzie potwierdzenie czynności dokonanej przez pełnomocnika przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, albo nie ma żadnej możliwości konwalidacji umowy i pozostaje ona nieważna. Polskie orzecznictwo nie wypracowało jest jeszcze jednolitego poglądu w tym temacie.

Ile kosztuje pełnomocnictwo notarialne w Katowicach?

Katowiccy notariusze w żaden sposób nie odstają od notariuszy w innych regionach Polski z tego względu, że wszystkich notariuszy obowiązują taksy określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Tak też w przypadku sporządzenia pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności notariusz może pobrać od nas kwotę 30,-zł, zaś w przypadku gdy udzielamy pełnomocnictwa do kilku czynności, kwota ta nie może przekroczyć wysokości 100,-zł. Tym samym łatwo wskazać, że bardziej opłacalne jest zbiorcze wskazanie czynności, co do których udzielamy pełnomocnictwa, niż każdorazowa wizyta u notariusza i nowe pełnomocnictwo notarialne.

Podsumowując, notariusz jest po to, aby nam pomóc i nie powinniśmy się w żaden sposób obawiać wizyty w kancelarii notarialnej.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here