Twój e-PIT online

Podatki, które są pobierane od dochodów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej można podzielić na dwie grupy, a mianowicie bezpośrednie i pośrednie. Pierwsza grupa podatków obejmuje odpowiednie dobra i zyski, jakie ma dana jednostka. Zalicza się do nich podatek PIT, CIT oraz podatki lokalne. Z kolei zaś w drugiej grupie opodatkowany jest obrót. W tym przypadku jednostka płaci podatek tylko pośrednio, poprzez uczestnictwo w określonych czynnościach rynkowych. Do drugiej grupy należy podatek od towarów i usług.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT może być pobierany zarówno zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i od osób nie posiadających polskiej rezydencji podatkowej. Zasadniczo oznaczenie PIT kojarzy się z deklaracją podatkową, jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą przekazać do organów skarbowych określając wartość wyliczonego podatku.

Każdy podatnik, który w 2019 roku osiągnął przychód, ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na odpowiednim formularzu we właściwym terminie. Formularze można składać do właściwego Urzędu Skarbowego w formie papierowej lub elektronicznie. Jednym ze sposobów przesłania rocznego rozliczenia podatkowego jest usługa Twój PIT online. Zeznania PIT 2019 można składać od dnia 15 lutego 2020 roku. Warto podkreślić, iż formularze przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone 15 lutego bieżącego roku. Znaczy to, że nawet jeżeli deklaracja zostanie złożona wcześniej, to termin zwrotu ewentualnej nadpłaty będzie liczony od dnia 15 lutego 2019 roku. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, jednak nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 roku.

PIT online

Z kolei zaś właściwym terminem na złożenie PIT-28 za 2019 rok jest 2 marca 2020 roku. Wszelkie inne zeznania PIT należy składać do 30 kwietnia 2020 roku.

Istotne jest, iż od 15 lutego bieżącego roku w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione przygotowane zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT 37 i PIT-38. Jednak w formularzach PIT-28 i PIT-36 usługa Twój e-PIT nie będzie obejmować przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Na zakończenie warto wspomnieć, że istnieją grupy przychodów, których osiągnięcie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub pozostaje z tego opodatkowania zwolnione. W sytuacji osiągania dochodów zaliczanych do takich grup przychodów podatnik nie musi składać deklaracji PIT i wykazywać ich przed organami podatkowymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here