W 2007 roku Parlament Europejski wprowadził regulacje dotyczące rynku usług płatniczych. Jednak na przestrzeni zaledwie kilku lat rozwój technologiczny sprawił, że wzrosła liczba realizowanych przez konsumentów płatności elektronicznych. Pojawiły się także nowe usługi płatnicze. W związku z zaistniałymi zmianami, zrodziła się potrzeba ustandaryzowania rynku przez wprowadzenie nowych przepisów.

Dyrektywa PSD 2 – rewolucja na rynku płatniczym

Wchodząca w styczniu 2018 r. w życie dyrektywa PSD 2 wpłynie na działalność banków, instytucji płatniczych, a także poza bankowych dostawców usług związanych z płatnościami. Jej główne cele to rozwój konkurencyjności i transparentności w ramach usług finansowych, a także wzrost bezpieczeństwa konsumentów. Wszystko to ma mieć bezpośredni wpływ na komfort korzystania z usług płatniczych przez klientów. Ujednolicenie zasad dotyczących branży we wszystkich krajach członkowskich UE to jedna z największych zalet, które wprowadza dyrektywa unijna PSD 2. W wyniku nowych regulacji wszyscy uczestnicy transakcji mają mieć gwarancję równorzędnych warunków działania dzięki upowszechnieniu innowacyjnych sposobów płatności w całej Unii.

Lepsza ochrona konsumenta

Rozwiązania, które determinuje nowa dyrektywa PSD zapewniają konsumentowi większą ochronę niż obowiązujące dotychczas przepisy. Jednym z wprowadzanych rozwiązań jest wymóg tzw. silnego uwierzytelnienia. Sprowadza się to m.in. do dwuetapowego potwierdzenia transakcji. Oprócz logowania w systemie internetowym koniecznie ma być także wprowadzanie kodu SMS wysłanego na numer telefonu osoby uiszczającej płatność. Za ewentualny brak autoryzacji odpowiedzialność ma w całości ponosić dostawca usług płatniczych. Jeśli zabraknie zabezpieczenia obciążone zostanie konta nie klienta, lecz przedsiębiorcy.

Dyrektywa unijna PSD 2 – dodatkowe środki bezpieczeństwa

Dla użytkowników usług płatniczych, w szczególności dokonujących transakcji online jedną z najważniejszych spraw jest bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych. Dyrektywa PSD 2 obliguje każdego dostawcę tego rodzaju usług do udowodnienia posiadania właściwych środków gwarantujących zabezpieczenie transakcji. Oprócz tego, zarówno banki, instytucje płatnicze czy tzw. TPP mają zostać objęci obowiązkiem regularnego, corocznego raportowania do Komisji Nadzoru Finansowego oceny wszelkich ryzyk związanych z bezpieczeństwem usług płatniczych.

Bezpieczeństwo w ramach płatności elektronicznych to podstawowa kwestia z perspektywy nieustającego rozwoju rynku. To w jakim tempie będzie wzrastała gospodarka unijna w dużym stopniu zależy od uczciwej konkurencji oraz przejrzystości usług branży płatniczej. Dyrektywa PSD 2 oferuje wiele korzyści, z których czerpanie będzie możliwe dzięki prawidłowemu przystosowaniu rodzimych aktów prawnych do warunków zawartych w dokumencie Parlamentu Europejskiego. Jeśli założenia zostaną zrealizowane, wszyscy konsumenci odczują większy komfort korzystania z płatności internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie https://apilogic.pro/dyrektywa-unijna-psd2/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here