pożyczka

Pożyczka bez zdolności kredytowej – czy to w ogóle możliwe? Czy istnieją firmy, które nie biorą tego czynnika pod uwagę, decydując o przyznaniu pożyczki?

Czym jest zdolność kredytowa?

Podstawową kwestią, jaką pod uwagą biorą banki i firmy pożyczkowe, do których zwracamy się z wnioskiem o przyznanie kredytu lub pożyczki, jest nasza zdolność kredytowa. To ona określa naszą wiarygodność finansową. Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania w umówionym terminie.

Instytucje finansowe przede wszystkim sięgają do danych zebranych w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej, aby poznać naszą historię kredytową, czyli dowiedzieć się, jakie zobowiązania finansowe zaciągaliśmy w przeszłości i czy spłacaliśmy je w terminie. Oprócz historii kredytowej banki i firmy pożyczkowe przy ocenie zdolności kredytowej biorą również pod uwagę takie czynniki jak dochód i jego źródło, stałe wydatki klienta, jego wiek i stan cywilny, rodzaj i wysokość wnioskowanego kredytu, posiadane zabezpieczenia.

Oczywiście nie każdy będzie mógł wykazać się wystarczająco dobrą zdolnością kredytową. Klienci, którzy nie spełnią tego warunku, prawdopodobnie spotkają się z odmową. Banki nie chcą ryzykować. Udzielają przecież kredytów i pożyczek, żeby mieć z tego tytułu zysk, a nie ponosić straty.

Gdzie po pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Jednak nawet kiedy nasz wniosek zostanie odrzucony przez bank, nie znaczy to, że nie możemy spróbować gdzie indziej. Otrzymanie kredytu bez zdolności kredytowej jest w banku praktycznie niemożliwe, ale w sektorze pozabankowym sprawa przestawia się już korzystniej. Istnieją firmy pożyczkowe, które nie przeprowadzają rygorystycznej weryfikacjipożyczki bez zdolności kredytowej omawia w internecie serwis finansowy okredyt.pl. Ponieważ pożyczki nie są regulowane ustawą Prawo bankowe, firmy, które ich udzielają, mogą stosować łagodniejsze podejście do klientów i obniżyć nieco wymagania.

Nie oznacza to, że w ogóle nie przeprowadzają weryfikacji, ale robią to na podstawie swoich wewnętrznych procedur. Same więc decydują, komu przyznać finansowanie – nie muszą oglądać się na jakieś odgórnie narzucone reguły. Stosowanie lżejszych kryteriów przyznawania pożyczek jest zresztą w ich interesie. Rynek pożyczek pozabankowych bardzo się rozwinął w ostatnich latach, a silniejsza konkurencja wymusza pewne ustępstwa, by skusić klienta.

Jak dostać pożyczkę bez zdolności kredytowej?

To, że taka pożyczka jest łatwiej dostępna, nie oznacza bynajmniej, że każdy może ją otrzymać. Firmy przeprowadzają weryfikację klienta, a każda może stosować inne kryteria. Najbardziej powszechnymi wymaganiami wobec pożyczkobiorcy są pełnoletność i polskie obywatelstwo. Firma może mieć dla klientów nie tylko dolny, ale i górny próg wiekowy.

Plusem takich pożyczek jest to, że często można wziąć je przez internet, nie musimy więc ruszać się z domu. Trzeba na stronie firmy wypełnić odpowiedni formularz i zweryfikować w określony sposób swoją tożsamość. Decyzja o przyznaniu pożyczki zwykle podejmowana jest szybko i pieniądze zostają wpłacone na konto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here