MŚP korzystają z różnych źródeł finansowania – po to, by móc zachować płynność finansową i jednocześnie rozwijać firmę. Chociaż większość korzysta głównie z kredytów bankowych oraz leasingu, rosnącą popularnością cieszy się mikrofaktoring. 

Mikrofaktoring – sposób na uniknięcie zatorów płatniczych

Zatory płatnicze zdarzają się często – niemal połowa polskich przedsiębiorców ma problem z terminowym uzyskaniem należności wynikających z wystawionych faktur. Współpraca z wieloma nierzetelnymi kontrahentami może oznaczać „zamrożenie” tysięcy złotych, co zwiększa ryzyko utraty płynność finansowej. Mikrofaktoring jest jedną z metod finansowania, dzięki której przedsiębiorstwo może uniknąć poważnych zatorów płatniczych.

Mikrofaktoring to usługa finansowa świadczona przez firmy faktoringowe. Skierowana do MŚP pozwala uzyskać środki finansowe wynikające z wystawionych kontrahentom faktur – jeszcze przed upływem terminu ich płatności. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala zachować płynność finansową, ale jednocześnie ogranicza ryzyko związanie z niewypłacalnością kontrahentów.

Specyfika pozostałych źródeł finansowania MŚP

Wśród przedsiębiorców dużą popularnością cieszą się takie źródła finansowania jak kredyt obrotowy oraz leasing.

  • Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to forma wsparcia finansowego udzielanego przez bank. Zgodnie ze specyfiką tego produktu bankowego, uzyskane środki mogą być przeznaczone na dowolny cel, np. pokrycie bieżących wydatków, wypłatę pensji pracownikom. Aby uzyskać kredyt obrotowy, przedsiębiorstwo musi wykazać odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Ponadto zobowiązane jest do regularnego spłacania zobowiązania w miesięcznych ratach.

  • Leasing 

Leasing to specyficzna forma finansowania, która polega na przekazaniu przez firmę leasingową przedmiotu leasingu, który użytkuje leasingobiorca – po dokonaniu wpłaty czynszu inicjalnego. Następnie zobowiązany jest do comiesięcznego opłacania rat. Na koniec okresu umowy istnieje możliwość  wykupu użytkowanego przedmiotu.

 Mikrofaktoring, kredyt czy leasing?

Mikrofaktoring na tle innych źródeł finansowania MŚP wydaje się być korzystnym rozwiązaniem. Zarówno kredyt obrotowy, jak i leasing stanowią dodatkowe obciążenie firmowego budżetu – przedsiębiorca zobowiązany jest regularnej spłaty miesięcznych rat. W przypadku mikrofaktoringu, spłaty dokonują kontrahenci – nie wiąże się to z żadnym obciążeniem finansowym (pod warunkiem, że kontrahenci uregulują należności wobec faktora). Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu Faktoring kontra kredyt oraz z innych artykułów na blogu Finiata.pl.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, która forma finansowania działalności jest najlepszym rozwiązaniem. Trzeba przeprowadzić dogłębną analizę wad i zalet poszczególnych opcji, a także wybór dostosować do przyjętej przez firmę strategii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here