Masz genialny pomysł na biznes, ale brakuje Ci środków? Oto rozwiązanie

0
1469

Rozwój firmy wymaga ponoszenia kosztów związanych nie tylko z bieżąca działalnością firmy, lecz także koniecznością ciągłych inwestycji. Jeśli chcemy otworzyć działalność, na naszych kontach dla firm muszą znajdować się oszczędności, a kiedy tych jest za mało, można starać się o kredyt. Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej to jeden ze sposobów sfinansowania marzeń o prowadzeniu firmy. Jak się przygotować do złożenia wniosku?

Kredyt na otwarcie działalności czy kredyt dla firmy? Co wybrać, by na nasze konta dla firm wpłynęły pieniądze?

Istnieje co najmniej kilkadziesiąt kredytów i pożyczek gotówkowych, z których możemy sfinansować otwarcie działalności gospodarczej. Część z nich przyznaje się osobom fizycznym (kredyt gotówkowy), a część już istniejącym firmom. Można wziąć kredyt przed założeniem działalności i sfinansować z niego potrzebne inwestycje. Niestety, większość banków wymaga co najmniej 6-miesięcznego, a częściej nawet rocznego bytowania na rynku. Co więc zrobić, by pieniądze wpłynęły na nasze konta dla firm? Przede wszystkim do wnioskowania musimy się dobrze przygotować. Najważniejszy jest biznesplan, czyli rozpisane plany dotyczące działalności firmy i szansy na zysk – musi on przekonać bankowców analizujących wniosek (po prostu uwierzą w nasz pomysł). Warunkiem otrzymania kredytu na start będzie złożenie wniosku kredytowego, wraz z wymaganymi przez bank załącznikami. Wśród załączników najczęściej pojawiają się: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na ZUS i US, biznesplan przedsięwzięcia, wpis do rejestru działalności gospodarczej, a także zaświadczenia o możliwości zabezpieczenia kredytu, np. hipoteka na nieruchomości.

Rodzaje kredytu dla firm rozpoczynających działalność – dodatkowe pieniądze na kontach dla firm

Nowe firmy mogą otrzymać limit kredytowy, który powiązany jest kontami dla firm. Z kredytu można korzystać wielokrotnie, ponieważ każda wpłata na rachunek jest przekazywana w pierwszej kolejności na spłatę istniejącego zadłużenia. Start upy często decydują się na kredyt obrotowy, czyli pieniądze, które pozwalają na finansowanie bieżącej działalności firmy. Kredyt inwestycyjny na finansowanie majątku trwałego pozwala na zrealizowanie inwestycji, które mają na celu powiększenie, odtworzenie lub modernizację majątku trwałego – trzeba to wyraźnie zaznaczyć we wniosku kredytowym, do którego dołączamy biznesplan. Kredyt dla firm może być również zabezpieczony, a najczęściej jest to hipoteka na nieruchomości. Stosuje się także cesję wierzytelności, poręczenie osoby trzeciej, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw ustanowiony na majątku trwałym firmy.

Kredyt dla firm ze wsparciem rządowym – szansa dla młodych przedsiębiorców

Można starać się także o kredyt dla firm ze wsparciem rządowym. W takiej sytuacji wypłacalność przedsiębiorcy gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który pokryje zadłużenie przedsiębiorcy, który nie będzie w stanie spłacać kredytu. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu bank udzielający kredytu ma pewność, że nie straci pożyczonych pieniędzy, gdyż otrzyma rekompensatę. Kredytobiorca będzie musiał spłacić zadłużenie bezpośrednio do BGK. Taki kredyt można otrzymać tylko w banku, który podpisał umowę z BGK.

Chcąc zapewnić nowej firmie płynność finansową możemy wnioskować o kredyt dla firmy, który będzie zastrzykiem gotówki na naszych kontach dla firm. Warto skorzystać z pożyczki wspieranej przez program rządowy, by mieć większe szanse na otrzymanie wsparcia.

Źródło: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/konta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here