Kto zapłaci preferencyjną stawkę CIT w 2019 roku

0
2412

Drobni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z obniżonej do 9% stawki CIT. Aby skorzystać z preferencji trzeba spełnić określone warunki. Dowiedz się więcej na ten temat.

Przepisy obecnie

Dzisiaj podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Od roku 2017 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz tzw. małych podatników, tj. tych, których przychody w kwocie brutto ze sprzedaży nie przekroczyły w zeszłym roku podatkowym równowartości 1.200.000 EUR została wprowadzona preferencyjna stawka 15%. Co ważne, podatnicy, którzy w roku 2017 powstali w wyniku restrukturyzacji (np. aport, przekształcenie) w roku 2017 oraz 2018 byli zobowiązani na podstawie przepisów stosować stawkę 19%.

Jak będzie po zmianach

Najnowszy projekt zmian w podatkach dochodowych zakłada uchylenie stawkę 15% od 2019 roku. W jej miejsce pojawi się 9% stawka CIT. Stawka ta będzie mieć zastosowanie do małych podatników, lecz aby móc ją zastosować w danym roku podatkowym przychody w danym roku również nie mogłyby przekroczyć równowartości 1.200.000 EUR.

Trzeba spełnić określone warunki

Stawka 9% będzie mieć zastosowanie jedynie do tych podatników, których dochodowość rozumiana jako relacja dochodu do przychodu nie przekracza 33%. W praktyce zatem wiele firm działających w sektorze usługowym, w szczególności usług niematerialnych, z proponowanej obniżki nie skorzysta. Co istotne, wielu małych podatników dzisiaj korzysta ze stawki 15%, gdyż ustawodawca w obecnym stanie prawnym nie określa kryterium dochodowości. Podatnicy, których dochodowość przekracza jednak 33% nie będą mogli skorzystać ze stawki CIT 9%. Będą oni zobowiązani rozliczać podatek dochodowy wg stawki 19%.

Oznacza to, że dla wielu niewielkich przedsiębiorców nowe przepisy mogą oznaczać wzrost podatków.

Źródła przychodów

Stawka 9% ma znaleźć zastosowanie jedynie do źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe. Podatnik, którzy otrzymuje dywidendy, obraca udziałami, wierzytelnościami czy prawami majątkowymi będzie rozliczał ze źródła zyski kapitałowe podatek według stawki 19%.

Podatek liniowy

W projekcie nowelizującym nie ma rozwiązań przewidujących zmianę stawek podatkowych dla osób fizycznych. Aktualnie ustawodawca również nie planuje likwidacji 19% podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Polecamy w portalu FK:

Poznaj rewolucyjne zmiany dotyczące rozliczania firmowych aut

Źródło: projekt z 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Samir Kayyali
doradca podatkowy
Portal FK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here