Opóźnienia w spłacaniu pożyczki to m.in. odsetki, a także koszty związane z aktualizacją wysokości rat. Jeśli pożyczkodawca i pożyczkobiorca nie dojdą do porozumienia, wierzyciel może skierować sprawę do sądu, a nawet do komornika.

Co zrobić w przypadku kłopotów z terminową spłatą rat?

Biorąc pożyczkę, należy wziąć pod uwagę swoje możliwości finansowe tak, by spłacić ją w terminie. W życiu zdarzają się jednak nieprzewidziane sytuacje, mogące wpłynąć na opóźnienia w regulowaniu zobowiązań. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i jak najobszerniej przedstawić mu sytuację. Jej rozwiązanie to często rozłożenie pozostałego długu na mniejsze raty (źródło: netcredit.pl). Zazwyczaj wiąże się to z kosztami obejmującymi 10-20% kwoty pozostałej do spłaty. Niezwłoczny kontakt jest istotny, ponieważ przy jego braku pożyczkodawca ma prawo podjąć kroki prawne, by odzyskać pieniądze. 

Windykacja wierzytelności

Proces, który ma na celu zwrot środków pieniężnych przez wierzyciela, nazywa się windykacją wierzytelności. Obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich to windykacja przed sądowa. Składa się ona z:

  • przygotowania, wysyłki oraz monitorowania wezwań do zapłaty, tzw. monitów,
  • korespondencji z pożyczkobiorcą w sprawie spłacenia zobowiązania,
  • sporządzenia dokumentów przekazywanych kancelarii prawnej przez pożyczkodawcę, w celu egzekucji roszczeń na drodze sądowej.

Drugi etap windykacji wierzytelności to tzw. windykacja sądowa. W jej skład wchodzą:

  • wystąpienie wierzyciela z wnioskiem o zapłatę;
  • uzyskanie tytułu wykonawczego, takiego jak ugoda, nakaz zapłaty bądź wyrok,
  • skierowanie wniosku do komornika i egzekucja komornicza.

Koszty związane z opóźnieniami w spłacie

Jeśli pożyczkobiorca ma opóźnienia w spłacie pożyczki, powinien spodziewać się dodatkowych opłat. Koszty obejmują m.in. odsetki za zwłokę, których wysokość jest uzależniona od polityki instytucji pozabankowej. Na dłużnika są też nakładane opłaty za wysyłkę monitów. Niektóre firmy pożyczkowe obciążają pożyczkobiorców także kosztami rozmów telefonicznych.

Wypowiedzenie umowy pożyczki przez pożyczkodawce

Jeśli wierzyciel i klient nie dojdą do porozumienia w sprawie rozwiązania problemu ze spłatą zobowiązania, pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę pożyczkową. Skutkuje to koniecznością oddania pozostałej kwoty pożyczki przez dłużnika zaraz po tym, kiedy okres wypowiedzenia upłynie. Dług zostanie powiększony o odsetki za czas korzystania z pożyczki, chyba że w umowie zapisano inaczej. W razie, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania, pożyczkodawca może złożyć wniosek do sądu. Warto pamiętać, że opóźnienia w spłacie skutkują budowaniem negatywnej historii kredytowej. Wiążą się z tym problemy z otrzymaniem kolejnych pożyczek lub kredytów, wzięciem zakupów na raty lub korzystaniem z usług multimedialnych i komunikacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here