Mówi się, że od długów nie można uciec. Okazuje się jednak, że czasem gapiostwo wierzycieli sprawia, że zadłużenie ulega przedawnieniu. Oczywiście są to rzadkie przypadki, bo przecież każdemu zależy na odzyskaniu swojej należności. Jeśli jednak wpadłeś w spiralę zadłużenia lub zapomniałeś o uregulowaniu jakiegoś zobowiązania, warto sprawdzić, kiedy windykator czy komornik nie ma już prawa pukać do Twoich drzwi.

Dobrodziejstwo przedawnienia

Zarzut przedawnienia dłużnik składa w sądzie samodzielnie. Jeśli jest świadomy, że jego zadłużenie uległo już przedawnieniu, może skorzystać z tzw. dobrodziejstwa przedawnienia. Jego sądowe uznanie jest potwierdzeniem oddłużenia. Dzięki temu w sytuacji, kiedy wierzyciel jednak przypomni sobie o swojej należności, nie będzie miał już żadnych praw, by ją odzyskać.

„Chcę spłacić dług” a może „Poczekam na przedawnienie”?

Z reguły Polacy wstydzą się swoich długów i najczęściej dążą do ich jak najszybszej spłaty. Wtedy przyznanie, że „chcę spłacić dług” powoduje zwrot przeterminowanego zobowiązania i realne oddłużenie. Są jednak i tacy, którzy udają, że długów nie mają albo rzeczywiście nie mają o takowych pojęcia.

O wiele bardziej komfortową sytuacją jest spłacenie zaległości finansowych i pozbycie się problemu. Ci, którzy pozostają w trudnej sytuacji finansowej, trzymają jednak kciuki za przedawnienie długów. Mają nadzieję, że przez określony czas do ich drzwi nie zapuka jednak wierzyciel. Sprawdź, w jakim czasie przedawniają się określone rodzaje przeterminowanych zobowiązań finansowych.

Długi z tytułu wynagrodzenia za pracę

Po 3 latach przedawniają się roszczenia z tytułu umowy o pracę. Okres przedawnienia liczony jest od dnia, w którym pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie. Po 2 latach dług przedawnia się z tytułu umowy o dzieło.

Długi za mieszkanie

Jeśli nie opłaciłeś czynszu, to zadłużenie tego rodzaju przedawni się po 3 latach.

Długi za alimenty

Rodzic, który ucieka od obowiązku płacenia świadczenia alimentacyjnego, zostanie oddłużony z tego tytułu po 3 latach.

Długi za składki ZUS i należności wobec Urzędu Skarbowego

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie upomni się o spłatę zaległych składek przez kolejnych 10 lat, dłużnik może wnioskować o przedawnienie takiego zobowiązania.

Po 5 latach mogą zostać przedawnione długi z tytułu niezapłaconych składek do US. To między innymi podatek dochodowy, VAT czy podatek od czynności cywilno-prawnych. Okres ten liczony jest od ostatniego dnia danego roku kalendarzowego. Po 3 latach przedawniają się zaś zadłużenia wynikające z nieuiszczenia opłaty za podatek od nieruchomości.

Długi w banku

Zadłużenie na karcie kredytowej przedawnia się po 3 latach, a debet na koncie po 2 latach. Zobowiązania z tytułu kredytu przedawniają się po 3 latach, licząc od daty wyznaczonej w celu spłaty raty takiego zobowiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here