Wybór najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinien opierać się na analizie i porównaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI. Pod uwagę warto wziąć dane historyczne, rankingi i ratingi funduszy inwestycyjnych, nagrody i wyróżnienia TFI oraz profesjonalizm kadry towarzystwa.

Dotychczasowe wyniki – czy warto brać je pod uwagę, wybierając TFI?

Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dane TFI można brać pod uwagę, ale nie powinien to być jedyny czynnik decydujący o wyborze towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wysoka stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego bez odniesienia do innych funduszy i benchmarków niewiele znaczy dla potencjalnego inwestora. Takie porównanie również może nie być efektywne, dlatego można dodatkowo zestawić wskaźniki funduszy inwestycyjnych – wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik Treynora, Information Ratio i wskaźnik Sortino.

Ratingi funduszy a wybór TFI

Porównanie stóp wzrostu, benchmarków i wskaźników nie zawsze może wyłonić najlepsze fundusze inwestycyjne. Żeby wybrać najlepsze TFI, warto sprawdzić, ile funduszy danego towarzystwa ma wysokie oceny wśród specjalistów.Publikowane rankingi funduszy inwestycyjnych pozwalają nie tylko wybrać najlepsze dla siebie fundusze, ale też sugerują wybór TFI (jeśli widać, że wiele funduszy danego TFI dobrze sobie radzi przez długi czas, może to być znak, że w tym TFI pracują doświadczeni specjaliści w dziedzinie finansów).

Historia TFI, nagrody i wyróżnienia mogą pomóc w wyborze TFI

Przed wyborem TFI warto sprawdzić historię towarzystwa, zwłaszcza to, jak długo działa i jakimi osiągnięciami może się pochwalić. Najważniejsze są nagrody i wyróżnienia z ostatnich kilku lat.

Tego typu informacje można znaleźć online, zwykle TFI chwalą się osiągnięciami na swoich stronach internetowych. Najlepiej uwagę zwrócić na nagrody i wyróżnienia otrzymane od specjalistycznych firm i mediów branżowych.

Jakość budują ludzie – dlaczego warto zwracać uwagę na kadrę TFI?

Dobre wyniki funduszy inwestycyjnych przekładające się na atrakcyjność zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych są efektem pracy ekspertów pracujących w TFI. Wykształcona i doświadczona kadra jest jednym z najważniejszych czynników, które powinny wpłynąć na wybór TFI. Specjaliści w danej dziedzinie nie są nieomylni, jednak jakość ich usług jest bardzo wysoka.

Warto zwrócić uwagę na to, czy osoby zajmujące się zarządzaniem funduszami posiadają licencje doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych, certyfikaty międzynarodowe, jak długo pracują w danym TFI i – jeśli to możliwe – zapoznać się z ich doświadczeniem.

Zobacz również: Zarządzanie pieniędzmi i instrumentami finansowymi firmy w rękach specjalistów – asset management

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here