Przepisy prawa budowlanego w Polsce nieustannie podlegają przekształceniom, dostosowując się do warunków zmieniającej się rzeczywistości. Ostatnie nowelizacje zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2017 roku. Ich znajomość może się okazać bardzo ważna nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla osób, które prywatnie mają do czynienia z szeroko pojętym budownictwem. Sprawdźmy zatem, co się zmieniło i na co należy zwrócić uwagę.

Zmiany w prawie budowlanym ukłonem w stronę przedsiębiorców

Chcąc dokładnie poznać znaczenie zmian wprowadzonych do ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, najlepiej skonsultować się z kancelarią adwokacką, która specjalizuje się w prawie budowlanym, jak na przykład LegalnaBudowa.pl – prawnicy pomogą rozwiać wszystkie wątpliwości i odnaleźć się w sieci zawiłości prawnych. Odpowiednie zrozumienie i zastosowanie przepisów prawa budowlanego wymaga bowiem gruntownej znajomości całego aktu prawnego, a czasem także ustaleń wkraczających na inne grunty prawne. Zmiany w prawie budowlanym były skutkiem przyjętej przez Sejm w grudniu 2016 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw. Celem tej decyzji była poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców. Znowelizowano wiele aktów prawnych, a każda wprowadzana poprawka miała pozytywnie wpłynąć na sytuację prawną osób prowadzących działalność gospodarczą. Zajęto się przede wszystkim usprawnieniem postępowania administracyjnego i zredukowaniem formalności, z którymi przedsiębiorcy zderzali się w codziennej działalności. Skutek przeprowadzonych zmian z pewnością odczują także osoby fizyczne. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Co zmieniło się w przepisach prawa budowlanego w styczniu 2017 roku?

Zmiany w prowadzone w styczniu 2017 roku w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku dotyczą kilku zasadniczych obszarów. Skupiono się przede wszystkim zwolnieniu niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz obowiązku zgłoszenia ich do właściwych organów. Ponadto skróceniu uległ termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Zweryfikowano także klasyfikację odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w trakcie realizacji robót budowlanych. Przechodząc do konkretnych ustaleń, należy wspomnieć między innymi o rozszerzonym katalogu robót budowlanych, do rozpoczęcia których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z artykułem 29 ustawy, ust. 1 wspomniany katalog został poszerzony o:

  • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. (altany wcześniej zakwalifikowane były jako wolno stojące parterowe budynki gospodarcze.
  • Instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego obiektu. W tym punkcie zostało dodane określenie „użytkowany” co oznacza, że aby dokonać robot budowlanych w zakresie wskazanym powyżej, konieczne jest bieżące użytkowanie obiektu.
  • Naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 metrów kwadratowych i wysokości nie większej niż 7 metrów. Przed zmianami silosy takie mogły mieć wysokość nie przekraczającą 4,5 metrów.
  • Przepusty o średnicy do 100 cm. To ustalenie jest nową pozycją w katalogu dotyczącym robót zwolnionych z pozwolenia na budowę.
  • Zjazdy z dróg krajowych oraz zatoki parkingowe na tych drogach. Przed zmianami zjazdy oraz zatoki parkingowe były dopuszczalne bez uzyskania pozwolenia na budowę tylko na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
  • Tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Dotychczas termin wskazany w tym punkcie wynosił 120 dni, został zatem wydłużony o 60 dni.

Te oraz inne zmiany znacząco wpływają na działalność osób zajmujących się budownictwem, dlatego warto dokładnie się z nimi zapoznać oraz dowiedzieć, jakie mogą nieść skutki w codziennej działalności.

Publikacja: insane.agency

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here