Prowadzenie działań promocyjnych, kiedy tak naprawdę nie wiemy kim jest nasz klient jest niezwykle trudne. Co więcej prowadząc różnego rodzaju działania możemy w rzeczywistości swoją ofertą trafiać do grupy która nie jest tak naprawdę zainteresowana naszymi działaniami promocyjnymi. A tym samym skuteczność naszej kampanii będzie niewielka. Jak więc określić naszą grupę docelową w łatwy i szybki sposób?

Jak określić grupę docelową klientów?

Poznaj produkt

Na początku zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z ustaleniem grupy docelowej, powinniśmy poznać dokładnie nasz produkt czy też i ofertę firmy. Musimy się upewnić, że doskonale znamy swój produkt. Powinniśmy zadać sobie pytanie jakie korzyści on daje oraz jakie potrzeby czy problemy rozwiązuje? Oczywiście czasami nasz klient docelowy może być ukryty, może to dotyczyć np. rodziców małych dzieci czy właścicieli zwierząt.

Poznaj swoich klientów

Jedna z najważniejszych zasad mówi, że 80% osiągniętego zysku jest generowane przez 20% klientów. Przyjrzyj się klientom, temu co zamawiają, kiedy i w jaki sposób, a możliwe że bardzo szybko zobaczysz, że ta zasada jest prawdziwa. Gdy wyodrębnisz klientów, którzy najczęściej zakupy będzie mógł poznać co tak naprawdę ich charakteryzuje. Poznasz ich cechy wspólne, wiek, płeć, wielkość miasta, czy też ich zainteresowania oraz zamów. Zestaw wszystkie informacje i wyodrębnij najbardziej powtarzające się cechy. Takie zestawienie jest znakomitym punktem wyjściowym w celu określenia naszej grupy docelowej – czyli klientów, którzy będą generowali największe zyski Twojej firmie.

Odnajdź niszę

W przypadku niektórych produktów i usług które są niezwykle powszechne spotkamy się z bardzo dużą konkurencją. Ale czy jesteśmy na straconej pozycji? Absolutnie nie, powinniśmy raczej znaleźć cechy, które sprawiają że nasz produkt lub usługa są unikatowe. Dodatkowo powinniśmy doprecyzować naszą grupę odbiorców i dla nich stworzyć konkretne rozwiązania.

Wykorzystaj różne kryteria

Do sprecyzowania konkretnej grupy docelowej przeważnie stosuje się szereg różnych kryteriów, tak aby spektrum poszukiwań było precyzyjne. Nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na kryteriach społeczno-demograficznych, ale także uwzględnić inne kryteriach

  • Geograficzne – polegające na bardziej szczegółowym określeniu miejsca zamieszkania czy pracy potencjalnych klientów

  • Finansowe – polegające na sprecyzowaniu dochodów grupy odbiorców, ich stanu majątkowego, czy też ewentualnych obciążeń finansowych

  • Psychograficzne i kulturowe – wyodrębnienie grupy odbiorców na podstawie ich zachowań, potrzeb, stylu życia, poglądów czy też wyznania.

Wybór odpowiednich kryteriów jest kluczowy ponieważ pozwala nam doprecyzowań wiele szczegółów naszej grupy docelowej klientów.

Zweryfikuj rentowność

Czasami, kiedy doprecyzujemy naszą grupę docelową będzie ona na tyle charakterystyczna, że będzie po prostu niewielka. A tym samym może generować nam znacznie mniejsze przychody niż byśmy tego chcieli, a więc nasz biznes będzie przynosił straty. Czasami minimalne rozszerzenie grupy odbiorców, czy też niewielka modyfikacja oferty sprawi, że odnajdziemy znacznie większą grupę docelową naszych klientów.

Prawidłowe określenie grupy docelowej klientów pozwala na prowadzenie skutecznych kampanii i działań marketingowych zarówno w internecie jak i poza nim – w każdym medium. Dodatkowo nasze koszty reklamy będą znacznie niższe niż prowadzone na szerokie spektrum reklamy które trafiają nie do tych odbiorców do trzeba.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here