Jak działają ETF-y

ETF to szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który od tradycyjnych funduszy odróżnia cel funkcjonowania. W jaki sposób działa? W jaki sposób inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa ETF?

ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to jak wspomniano we wstępie szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. Tym, co odróżnia go od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych jest jednak przede wszystkim cel działania, ponieważ ETF nie stara się pokonać rynku, a co za tym idzie uzyskać możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wiernie naśladuje konkretny instrument bazowy. W tym miejscu warto wspomnieć, że może nim być nie tylko indeks giełdowy, ale również koszyk akcji, obligacji, kryptowaluta, czy nawet surowce. W efekcie ETF składa się z akcji tych samych spółek co dany indeks, dzięki czemu każdy wzrost lub spadek wartości indeksu powoduje taki sam wzrost lub spadek wartości jednostek ETF-u.

W jaki sposób inwestować w ETF-y?

Popularność inwestowania w ETF-y systematycznie rośnie, co w dużej mierze wynika z faktu, że jest ono ogólnodostępne. Jednostki funduszu może bowiem nabyć każdy, kto posiada odpowiedni rachunek maklerski. Otwiera się go u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Przykładem może być Saxo, który udostępnia możliwość inwestowania w ponad 6 400 ETF-ów. W tym miejscu warto podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również wysokość potencjalnych zysków (ze względu na pobierane opłaty). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule przedstawiającym praktyczne aspekty inwestowania w ETF-y.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Warto wiedzieć, że rosnąca popularność inwestowania w ETF-y wynika nie tylko z dostępności, ale także zalet tego typu funduszy. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim fakt, że większość prób pokonania rynku kończy się niepowodzeniem, a indeksy giełdowe z reguły rosną w długoterminowej perspektywie. W efekcie ich naśladowanie wydaje się zdecydowanie lepszą opcją, a dzięki inwestowaniu w ETF-y również bardzo wygodne. Wynika to z tego, że inwestor musi jedynie wybrać odpowiedni ETF, a zarządzający nim są odpowiedzialni z zakup akcji wchodzących w skład funduszu, czy zmiany w portfelu. Zaletą inwestowania w ETF-y są również stosunkowo niskie opłaty, które wynikają z tzw. pasywnego zarządzania funduszem.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to fundusze dedykowane dla osób, które pragną osiągnąć stabilny zysk w długoterminowej perspektywie. Po części przyczyniają się do niego także niski opłaty za zarządzanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here