ISO 45001

ISO 45001 jest jednym z najbardziej znaczących osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jest to globalnie akceptowany standard, który może stworzyć wysoce skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, który działa niezależnie od wielkości organizacji, lokalizacji, łańcucha dostaw lub charakteru pracy. Jednak jak naprawdę ISO 45001 wpływa na firmy?

Dlaczego ISO 45001 jest ważnym standardem?

Każdego roku na całym świecie notuje się 2,8 miliona ofiar śmiertelnych w miejscu pracy. Jest to zatrważająca liczba, która wpływa nie tylko na funkcjonowanie konkretnych przedsiębiorstw, ale również na ogólną gospodarkę w danym państwie. Gdy bezpieczeństwo pracowników jest zagrożone, wykazują oni mniejszą motywację do wykonywania zadań, zwiększają się koszty związane z hospitalizacją i wypłacaniem należnych odszkodowań. Jest to niekorzystna sytuacja zarówno dla osób, które szukają pracy, jak i firm oraz funduszy państwowych.

Co zmienia ISO 45001?

Istotnym aspektem ISO 45001 jest to, że działa w organizacji jako punkt integracji z procesami i celami. Określa dokładnie rolę i odpowiedzialność w systemie zarządzania oraz stawia wymagania przed pracownikami. Bezpieczeństwo i zdrowie stają się wspólnym celem, a przy właściwym działaniu organizacja czerpie ogromne korzyści z tego spójnego sposobu zarządzania ryzykiem.

Firmy w każdej branży potrzebują lepszego narzędzia do ochrony zdrowia pracowników, aby nie tylko chronić swój kapitał ludzki, ale także osiągnąć wysokie wyniki w zakresie wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Pozwala to czerpać znaczne korzyści finansowe na wielu płaszczyznach.

Więcej informacji o tym, jak ISO 45001 wpływa na przedsiębiorstwa oraz jak przejść proces certyfikacji, można znaleźć na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iso-45001.

Jakie są zalety ISO 45001 dla organizacji?

Korzyści wynikające ze zastosowania normy obejmują:

  • ograniczenie występowania niepożądanych zdarzeń w miejscu pracy;
  • spadek rotacji pracowników, co zapewnia większą wydajność;
  • obniżenie kosztów składek ubezpieczeniowych;
  • stworzenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, która zachęca pracowników do odgrywania bardziej aktywnej roli w ochronie własnego zdrowia w miejscu pracy;
  • zwiększone zaangażowanie kierownictwa w celu proaktywnej poprawy wyników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • poprawa wizerunku organizacji;
  • zwiększone morale pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here