Ekspansja zagraniczna – kiedy nadchodzi dla firmy czas na dalszy rozwój poza granicami?

Ekspansja zagraniczna polskich firm stale się rozwija – szacuje się, że do 2020 roku eksport ma wzrosnąć o 35%. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w poprzednim roku polskie produkty znajdowały się w 218 państwach świata. Czasem jednak trudno rozpoznać, kiedy jest dobry moment dla firmy na ekspansję.

Ekspansja zagraniczna zawsze motywowana jest perspektywą większych zysków z prowadzonej działalności i popularyzacją marki. Mimo to nie każda firma, która rozważa wejście na rynki zagraniczne, jest do tego naprawdę gotowa. Aby skutecznie eksportować swoje usługi lub produkty za granicę, należy się do tego wcześniej odpowiednio przygotować, poznać kulturę prawno-społeczną danego państwa, regulacje, obwarowania, tendencje, ryzyka i wiele więcej.

Przygotowania do ekspansji zagranicznej

Każda firma, która rozpoczyna eksport swoich produktów za granicę, podejmuje pewnego rodzaju ryzyko – nigdy na 100% nie wiadomo, czy faktycznie przedsiębiorstwo jest gotowe do podjęcia tak dużego wyzwania. Z tego powodu ryzyko to warto zminimalizować poprzez analizę obecnej sytuacji firmy na rodzimym rynku. Konieczne będzie zbadanie potencjału internacjonalizacji, czyli konkurencyjności wytwarzanych produktów lub usług na innych rynkach. Aby stwierdzić, że nadszedł dla firmy czas na dalszy rozwój, warto zlecić zewnętrzny audyt profesjonalnej firmie wyspecjalizowanej w tego rodzaju usługach. W obiektywny sposób oszacuje ona, czy kondycja finansowa firmy, model zarządzania, przepływów pieniężnych, zaspokajania rynku, a nawet panującej w przedsiębiorstwie kulturze organizacyjnej, pozwalają na myślenie o ekspansji.

Początkowe zagrożenia na drodze do ekspansji

Jeżeli wszystkie powyższe czynniki przekonują do wkroczenia na rynki zewnętrzne, warto przygotować się od strony technicznej. Istnieje szereg barier, na które należy się przygotować jeszcze przed wejściem na dany rynek. Istotne staje się poznanie regulacji prawnych obowiązujących za granicą i w zależności od państwa – również barier rządowych. Początkowe trudnością mogą być zorientowane wokół przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Bardzo ważne jest rozeznanie się w zakresie HR, czyli Human Resources. Dostęp do pracowników na zagranicznym rynku może nie wyglądać w praktyce tak, jak wydawało się przedsiębiorcy. Z powyższym wiążą się również bariery natury komunikacyjnej i kulturowej. Zupełnie inaczej będzie wyglądała współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi kontrahentami, a inaczej między polskimi a japońskimi. W zależności od profilu działalności czasem warto poznać kwestie dotyczące stabilności politycznej w danym państwie, przyjrzeć się panującym w nim tendencjom gospodarczym, czy dominującymi sposobami rozstrzygania ewentualnych sporów. Przed dokonaniem ekspansji na rynki zagraniczna każda firma powinna przygotować się na powyższe wyzwania, dzięki czemu uniknie wielu problemów już na początku działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here