Czym jest umowa toolingu

Wiele osób zadaje sobie pytanie – na czym polega umowa toolingu?

Umowa toolingu jest pewnego rodzaju porozumieniem pomiędzy danymi stronami. Chodzi tutaj o przedsiębiorców do wykonania świadczeń ekwiwalentnych na rzecz drugiej strony. Obie ze stron mają korzyści określone jak i także określone obowiązki. Sam charakter umowy nienazwanej ma do siebie to, że istnieje dosyć spora swoboda jej konstrukcji. W interesie każdej ze stron jest wypracowanie kompromisu, ale także określenie przejrzyste praw oraz obowiązków.

W ramach zawieranych toolingowych umów jedna ze stron jest zlecającym, a druga wykonawcą. Zlecający udostępniają środki własne trwałe wykonawcy na określony czas czy też na czas nieokreślony. Przy wykorzystaniu tychże narzędzi wykonawca realizuje zlecenie, na które zawarta została umowa.

Istnieją różnego rodzaju klauzule, zapisane najczęściej w umowie, że wykonawca będzie wykorzystał środki trwałe użyczone jedynie w zakresie niezbędnym do konkretnej realizacji zlecenia. Kompletnie nie może zatem wykorzystywać w dowolny sposób narzędzi. Po zakończeniu zlecenia trwałe środki są zwracane zlecającemu, który jest właścicielem prawowitym.

W ramach toolingowej umowy ustalić można, że wykonawca – użytkujący ponosi koszty bieżące typu:

– ubezpieczenia,
– naprawy eksploatacyjne,
– kontrole bhp, przeglądy.

Jeśli chodzi o umowę toolingu ma charakter ekwiwalentnej umowy, a więc każda strona osiąga korzyści określone.

Skupmy się na korzyściach dla zlecającego

Środki trwałe mogą być amortyzowane przez zlecającego. Co więcej nabywane usługi, części oraz towary są w niższej relatywnie cenie. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj wkalkulowany koszt narzędzi udostępnionych do ich wytworzenia.

Wytwarzane wyroby pod zamówienie określone muszą być obowiązkowo wysokiej jakości. Bardzo często także mają charakter zindywidualizowany. Samo zamówienie jest realizowane w ilościach niezbędnych oraz także odpowiednich czasowych przedziałach.

Jak widać umowa toolingu nie jest niczym skomplikowanym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here