Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka o obiegu zamkniętym (gospodarka cyrkularna) jest ideą powstałą w opozycji do koncepcji gospodarki linearnej. Koncepcja GOZ promuje racjonalne wykorzystanie zasobów, które zapobiegać ma ich marnowaniu. Wytworzone dobra oraz surowce, z których one powstały, nie powinny, jak to jest w modelu gospodarki liniowej, kończyć swojego cyklu życia na składowiskach, ale należałoby utrzymać je w gospodarce możliwie najdłużej. Jak w praktyce realizowane są te postulaty?

Gospodarka cyrkularna stawia na zrównoważone gospodarowanie odpadami

Racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami ma dla GOZ kluczowe znaczenie. Oznacza to, że z jednej strony dąży się do zminimalizowania ilości odpadów, z drugiej do maksymalnego wykorzystania powstałych. Teoretycznie koncepcja gospodarki cyrkularnej zakłada nawet, że odpady nie istnieją. Jak może to wyglądać w praktyce, pokazują działania największej w Polsce firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami – Stena Recycling. Firma ta od wielu lat promuje wśród swoich klientów filozofię, według której odpady nie muszą być czymś bezwartościowym i bezużytecznym, ale cennym surowcem. Specjaliści ze Stena Recycling podpowiadają producentom z różnych branż m.in. jak zmienić problematyczny odpad poprodukcyjny w produkt uboczny, czy jak zoptymalizować procesy zarządzania odpadami, by selektywna zbiórka odpadów u źródła otwierała drogę do ich ponownego wykorzystania na drodze recyklingu.

Zamknięty obieg surowców – recykling odpadów

Gospodarka cyrkularna zakłada tworzenie zamkniętej pętli, w której odpady są wykorzystywane do produkcji nowych dóbr, dzięki czemu zamykany jest obieg surowców. Dla producentów dóbr model GOZ oznacza nie tylko koncentrację na recyklingu własnych odpadów, ale także ograniczenie wykorzystania naturalnych złóż poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi. To również projektowanie z myślą o recyklingu, które polega na tym, by umożliwić w jak najwyższym stopniu poddanie produktu powtórnemu przetworzeniu. Optymalizacja procesów produkcyjnych w zgodzie z ideą gospodarki zamkniętego obiegu oznacza w praktyce, że mniej odpadów trafia na składowiska, zmniejsza się negatywny wpływ procesów produkcyjnych na środowisko, a zasoby naturalne nie muszą być tak intensywnie eksploatowane.

Gospodarka obiegu zamkniętego – przykłady z polskiego podwórka

Wspomniana Stena Recycling jest także inicjatorem wielu kampanii edukacyjnych, konferencji poświęconych GOZ oraz konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Konkurs pozwala promować ideę gospodarki cyrkularnej, wyróżnia przedsiębiorstwa i instytucje, które podejmują efektywne działania na rzecz GOZ, ale też aktywizuje firmy i ośrodki naukowe poprzez prezentację innowacji i pomysłów z tego obszaru. Nagrodzone dotąd projekty to przy okazji doskonałe przykłady praktycznego zastosowania rozwiązań inspirowanych modelem gospodarki cyrkularnej. Wyróżnione działania podpowiadały np. wykorzystanie części elektroodpadów do produkcji innych dóbr, np. biżuterii, odnowę i naprawę używanego sprzętu elektronicznego, przetworzenie odpadów produkcji spożywczej w biopaliwo czy skupiały się na podnoszeniu świadomości konsumentów oraz kształtowaniu ich odpowiedzialnego podejścia do zakupów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here