Czy będzie można skorzystać z Twój e-PIT przez programy księgowe?

Twój e-PIT to nowa usługa zapowiadana przez Ministerstwo Finansów. Już na początku przyszłego roku (2019), podatnicy mają mieć możliwość skorzystania z nowej opcji rozliczenia. Twój e-PIT to system, który przygotuje deklarację podatkową za podatnika. Rola podatników będzie więc sprowadzała się do sprawdzenia, czy organy posiadają wszystkie informacje oraz czy deklaracja jest prawidłowa. Część osób może jednak bać się korzystania z nieznanego im do tej pory Portalu Podatkowego. Przyzwyczajeni do swoich programów księgowo – finansowych podatnicy pytają, czy będą mieć możliwość rozliczenia za pomocą swoich programów księgowo finansowych.

Dobrowolność Twój e-PIT

Po pierwsze warto zauważyć, że nowa usługa Twój e-PIT powstała z założenia jako nowoczesne narzędzie służące podatnikom. Celem ma być pomoc dla nich, jednak nie narzucenie im odgórnie nowych rozwiązań. W skrócie oznacza to, że Twój e-PIT nie jest obowiązkowy. Osoby, które rozliczały się do tej pory inaczej, nadal mają możliwość skorzystania z własnego rozliczenia podatkowego. Wiele osób obecnie korzystających z już funkcjonującego Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR), może zauważyć wiele podobieństw między systemami. Tak naprawdę deklaracja będzie wypełniana podobnie – obecnie dodaje się do poprzedniej usługi kolejne opcje.

Wolność wyboru oprogramowania

Jak widać z doświadczenia wcześniej udostępnianych usług cyfrowych, elektroniczne deklaracje podatkowe były przygotowywane dla ogółu podatników. Tak samo docelowo ma być z usługą Twój e-PIT. Ma z nich móc skorzystać bezpłatnie każdy zainteresowany podatnik. Na razie ta grupa została ograniczona do osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Należy jednak pamiętać, że nadal jest to bardzo duża grupa osób, ze zróżnicowanymi potrzebami, wiedzą księgową, czy finansową. Dlatego usługa Twój e-PIT oraz proponowane rozwiązania, muszą dopasowywać się do wielu osób oraz ich możliwości technicznych, czy sprzętowych. Aplikacje publiczne nie mogą być więc z założenia zbyt rozbudowane, czy duże, a także nie mogą również zbyt mocno obciążać serwerów np. Portalu Podatkowego. Dlatego, szukając rozwiązania dopasowanego indywidualnie do swoich potrzeb, część osób korzystała do tej pory z programów komercyjnych do wypełniania deklaracji e-PITy. Po wprowadzeniu usługi Twój e-PIT, będą to mogli robić nadal. Dotyczy to zarówno chęci rozliczenia się samodzielnego, jak i skorzystania z usługi Twój e-PIT. Większość rekomendowanych dostawców usług już teraz deklaruje, że udostępnią tę możliwość w swoich aplikacjach. Przed rezygnacją z ulubionej aplikacji, warto więc sprawdzić czy jest to konieczne.

Podsumowanie i rekomendacje

Twój e-PIT jest zapowiadany jako nowość. Ma zapewnić jeszcze wygodniejsze rozliczanie się z fiskusem. Można jednak zauważyć, że Krajowa Administracja Skarbowa działając etapami, realizuje kolejne kroki swojego planu cyfryzacji organów podatkowych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że Twój e-PIT jest rozszerzeniem wcześniej proponowanych rozwiązań i kolejnym ulepszeniem już funkcjonujących usług. Nie jest natomiast rewolucją, która zmuszała by podatników do zupełnie innej pracy nad własnym drukiem podatkowym. Wszystkich zaniepokojonych zmianami można więc uspokoić, że nadal będą mogli korzystać ze znanych rozwiązań. Osoby, które chciałyby natomiast wykorzystać nowości, warto uprzedzić o konieczności poznania warunków nowych usług, oraz kryteriów klasyfikujących do prawidłowego wykorzystania Twój e-PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here